Get Adobe Flash player

Увійти на сайт

Наш факультет

Наш університет

Керамічний щит

Главная

Захаренко Микола Іванович

професор кафедри фізики металів, д.ф.-м-н., професор

Дата народження

1954-09-26

Місце народження

с.Новобиків Бобровицького району Чернігівської обл.

Освіта

1972-1977 - студент Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка

Кар`єра

У 1977 р. закінчив фізичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. B 1980 p. – аспірантуру при кафедрі фізики металів КДУ ім.Т.Г.Шевченка. 1977-1979 рр. – інженер, молодший науковий співробітник НДЧ. 1979-1987 pp. – асистент. 1988-2002 pp. – доцент. 2002-2005 pp. – докторант кафедри фізики металів Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2005-2011 рр. – доцент кафедри фізики металів Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2011 р. по теперішній час - професор кафедри фізики металів Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Наукові ступені та звання

1983 рік - кандидат фізико-математичних наук; 2009 рік - доктор фізико-математичних наук. 1990 рік - доцент 2012 рік - професор

Наукові інтереси

- вивченням природи хімічного зв’язку в металах та взаємозв’язку між особливостями міжатомної взаємодії у металевих сплавах та магнітними характеристиками атомів компонентів; - дослідженням кореляцій між магнітними властивостями та особливостями атомної структури інтерметалічних сполук та металевих сплавів на основі перехідних елементів; - дослідженнями в галузі фізики невпорядкованих систем стосовно електронної структури аморфних металевих сплавів та факторів, що визначають інтервали температурно-часової стабільності їх атомної структури та експлуатаційних властивостей (зокрема – за умов дії низки зовнішніх чинників); - дослідженнями наноструктурних металевих матеріалів та покрить.

Публікації

Автор 1 монографії, 1 навчального посібника, 3 методичних посібників та понад 150 публікацій у науковій періодиці. Детальніше з науковим здобутком Захаренка М.І. можна ознайомитись по роботах: 1. Шпак А.П., Куницький Ю.А., Захаренко М.І., Волощенко А.В. Магнетизм аморфних та нанокристалічних систем. Київ: Академперіодика, 2003, 237 с. 2. Magnetometric studies of catalyst refuses in nanocarbon materials / I. V. Ovsienko,L.Yu.Matzuі, M.I Zakharenko, M.G.Babich [et al.] // Nanoscale Res. Letters. –– 2008. –– Vol. 3. –– P. 60–64. 3. Захаренко М.І., Семенько М.П. Кореляції між електричним опором, його температурним коефіцієнтом та коефіцієнтом тензоопору в аморфних металевих стопах // Металлофиз. новейшие технол. – 2008.- T.30, № 2. – С.205-217. 4. Бабич М.Г., Захаренко M.І., Семенько М.П., Куницький Ю.А., Леонов Д.С. Особливості кристалізації аморфних сплавів на основі кобальту // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології. – 2008. - Т. 6, № 1. - С. 231—244. 5. Zakharenko M.I., Semen’ko M.P., Yeremenko G.V.. The Influence of Structural Relaxation on the Operational Properties of the Co-based Amorphous Metallic Alloys // Functional materials. – 2007. – V.14, N1. – P.104-108. 6. Плющай І.В., Захаренко М.І., Макара В.А.. Про роль атомів бору в формуванні електронної структури аморфних сплавів на основі заліза // Доп. АН України – 2007.- №1. – С.100-104. 7. Babich M., Zakharenko M., Orlenko M. Magnetic properties of amorphous and nanocrystalline FINEMET type iron-based alloys // Function materials. – 2006. – V.13, N 1. – P.192-196. 8. Zakharenko M., Babich M., Yeremenko G., Semen’ko M. The influence of 3d-impurities on magnetic and transport properties of CoSiB metallic glasses// J.Magn.Magn. Mater.- 2006.- V.304, N2.- P. e525-e527. 9. Н.И.Захаренко, М.В.Спека, Н.Н.Белявина, Н.Г.Бабич, В.Я.Маркив, Магнитная восприимчивость фаз серии YGexGa3-x со структурами производными от типа SmNiGe3 // Металлофизика и новейшие технологии. - 2006. - № 3. - С. 397-410.