Get Adobe Flash player

Увійти на сайт

Наш факультет

Наш університет

Керамічний щит

Главная

Весна Галина Володимирівна

Народилась 4 серпня 1957 року в м. Семенівна, Чернігівської області. Закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка, фізичний факультет, кафедру фізики металів (1975-1981 р.). Кандидат фізико-математичних наук зі спеціальності фізика твердого тіла(1998 р.). На факультеті працює з 1994 року на посадах препаратора, лаборанта, інженера, молодшого наукового співробітника, наукового співробітника. Захистила кандидатську дисертацію по темі “Вплив процесу старіння на рухливість дислокацій”. Протягом всіх років роботи на факультеті займалась вивченням дефектної структури напівпровідників та лужно-галоїдних кристалів, розробкою нових надтвердих композиційних матеріалів на основі алмазів та кубічного нітриду бору. В останні роки вивчає вплив дислокацій на оптичні та електричні характеристики широкозонних напівпровідників А2В6. Має 30 опублікованих праць.