Get Adobe Flash player

Увійти на сайт

Наш факультет

Наш університет

Керамічний щит

Главная

Тоцький Ігор Миколайович

інженер 1 категорії

E-mail: totigor@univ.kiev.ua

Освіта і кар'єра: В 2004 р. закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 

Наукові інтереси: Формування реакційнопрессованих композитів на основі карбіду бору та інших тугоплавких фаз. Дослідження впливу різних типів опромінення(нейтронне, електронне, НВЧ) на структуру та властивості реакційнопресованих композитів. Синтез МАХ-фаз методами порошкової металургії.

Публікації:

1. І.М. Тоцький, І.Ф. Казо, О.Ю. Попов, В.А. Макара. Розподіл мікротвердості двофазних композитних систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка – Київ, 2010. – С. 297-302.

2. А. Ю. Попов, С. В. Чорнобук, В. А. Макара, И. Н. Тоцкий. Влияние пор и низкомодульных включений на трещиностойкость керамического материала // Деформация и разрушение материалов - 2011. - №4. – С. 36 – 39.

3. Бєляєв О.Є., Шинкаренко В.В., Тоцький І.М., Макара В.А. Спосіб виготовлення радіаційностійких композитних матеріалів на основі карбідів і боридів за допомогою НВЧ обробки // патент України № UA 67488. – 27.02.2012. – 6 с.

4. Totsky I.M., Shynkarenko V.V., Popov O.Yu., Makara V.A., Effect of neutron irradiation on non-equilibrium HfB2-B4C composites. 162-165.

5. I.N. Totsky, A.Yu. Popov, V.A. Makara.  Effect of 1.9-MeV electron irradiation on characteristics of reactively-pressed TiB2-TiС ceramic composites // Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, 2013. V. 16, N 4. P. 382-386.

6. Стебленко Л.П., Курилюк В.В., Попов О.Ю., Тоцький І. М.Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Основи міцності і пластичності» К.: «Українська медіа компанія», 2009.