Get Adobe Flash player

Увійти на сайт

Наш факультет

Наш університет

Керамічний щит

Главная

Теселько Петро Олексійович

ст.н.с., к. ф.-м.н.

Е-mail: peter@univ.kiev.ua

Освіта і кар'єра: закінчив фізичний факультет Київського державного університету імені Тараса Григоровича Шевченка в 1986році. Працює на фізичному факультеті з лютого 1988р. За період роботи обіймав посаду молодшого наукового співробітника протягом 8 років та наукового співробітника протягом 7 років. 

Теселько П.О. бере активну участь в навчальному процесі. Зокрема, читав курс лекцій “Автоматизація експериментальних досліджень” та проводив заняття у практикумі з фізичного матеріалознавства. Протягом усіх років роботи він працює зі студентами при виконанні курсових та дипломних робіт; виконував технічний супровід дисертаційної роботи аспірантки Михалюк О.В. захищеної в 2011р.

Наукові інтереси: Х-променева дифракція, малокутове розсіяння Х-променів, механічні властивості напівпровідникових кристалів

Публікації:

Опубліковано понад 50 наукових робіт, в тому числі 26 статей у фахових наукових виданнях. Теселько П.О. є автором чотирьох Патентів України.

1. О процессе термостарения дислокаций в кремнии. Н.Н.Новиков, Н.Я.Горидько, П.А.Теселько, О.В.Маматов. УФЖ, 36, 4, 1991, с. 578-581.

2. The X-ray triple crystal difractometry of silicon monocrystals with ordered dislocation structure. N.N.Novikov, I.V.Shevtsiv, V.A.Shvidky and P.O.Teselko. Phys. Stat. Sol. (a), 161, 1997, p. 35-44.

3. Новиков Н.Н., Сушко В.Г., Теселько П.А., Олиховский С.И. Простой способ определения основных параметров примесно-структурных  несовершенств // Металлофизика и новейшие технологии, 12, 3, 2001, с.283-292.

4. Н.Н. Новиков, П.А. Теселько, О.В. Михалюк. Рентгенодифракционные исследования особенностей кинетики роста кислородосодержащих преципитатов в Cz-кремнии // ФТТ. – 2007. – Т.49, вип.2. – С. 208-212.

5. A.G. Kuzmich, D.A. Andrusenko, P.A. Tesel’ko, M.V. Isaiev, R.M. Burbelo. Thermoelastic Stresses Study in Nanocomposite System “Porous Silicon – Liquid” // «Photoelectronics». Inter-universities Scientific Articles. 2013, No 22, P. 15-19.

Премії і нагороди:

Переможець Всеукраїнського конкурсу “Винахід – 2004” у номінації “За досягнення в галузі матеріалознавства”. Лауреат Премії імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка в 2009 році за цикл наукових праць “Трикристальна рентгенівська дифрактометрія кремнієвих монокристалів з дефектами техногенного походження”.