Get Adobe Flash player

Увійти на сайт

Наш факультет

Наш університет

Керамічний щит

Главная

Стебленко Людмила Петрівна

Народилася 13 жовтня 1946 року в м. Києві.
Доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник.
Закінчила кафедру рентгено-металофізики фізичного факультету Київського університету ім. Тараса Шевченка.
Працює в КУ з 1967 року, спочатку на посадах лаборанта, інженера, пізніше з 1975 року на посаді молодшого наукового співробітника, а з 1990 року – на посаді старшого наукового співробітника.
У 1987 році Стебленко Л. П. захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата фізико-математичних наук. Під час роботи над дисертацією був нагромаджений великий експериментальний матеріал про закономірності динамічної поведінки дислокацій в кремнії – матеріалі, що найбільш широко використовується в сучасній мікроелектронній техніці. За період наукової діяльності був виконаний великий обсяг робіт по госпдоговірним тематикам, пов’язаним з дослідженням структурної досконалості різноманітних напівпровідникових матеріалів і структур на їх основі.      Результати дисертаційної роботи були використані при розробці оптимізованого технологічного процесу виготовлення кремнієвих структур з діелектричною ізоляцією, його впровадження дозволило отримати економічний ефект. Стебленко Л. П. підготувала до захисту докторську дисертацію. Розвинуті в роботі фізичні підходи здатні „моделювати” мікропластичні властивості, виходячи з мікроскопічних параметрів. Сукупність отриманих результатів складають авторську концепцію, яка полягає у врахуванні при мікроскопічному аналізі деформаційної поведінки точкових та лінійних дефектів не лише пружних, але й кулонівських та спінових взаємодій. На основі комплексної оцінки корельованої зміни фізичних параметрів в роботі обгрунтовуються нові методи управління та вдосконалення фізичних властивостей кристалів кремнію, що містять структурні дефекти. Матеріали дисертаційної роботи можуть бути використані у ряді освітянських закладів при читанні курсу „Дефекти структури в твердих тілах”. Переважна більшість результатів в роботі одержана вперше в науковій практиці.
Здійснені дослідження носять піонерський характер, поскільки до теперішнього часу експериментальне вивчення впливу багатьох зовнішніх чинників, і зокрема, електронного збудження на пластичні властивості напівпровідникових кристалів проводилось на рівні макропластичних характеристик пластичності. По перспективному науковому напрямку, який розроблявся Стебленко Л. П., був одержаний грант Міжнародного фонду Сороса. Стебленко Л. П. виступала як співкерівник двух кандидатських дисертацій. Стебленко Л. П. опублікувала близько 60 наукових праць, приймала участь у наукових конференціях різних рівнів, в тому числі 13 міжнародних. На її роботи посилаються в періодичній літературі, зокрема в журналах „Физика твердого тела”, 2003 г., том 45, вып. 2, с. 254; «Журнал экспериментальной и теоретической физики», 2003 г., том 123, вып. 3, с. 590.