Get Adobe Flash player

Увійти на сайт

Наш факультет

Наш університет

Керамічний щит

Главная

Стебленко Людмила Петрівна

старший науковий співробітник, д.ф.-м-н., ст.н.сп.

E-mail: lpsteblenko@gmail.com

Освіта і кар`єра: 1967-1973- студентка Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка.  З 1967 року – лаборант кафедри загальної фізики. 1973 року – інженер кафедри фізики металів. З 1975 року – мол.наук.спів. кафедри фізики металів. З 1986 року – наук. спів. кафедри фізики металів. З 1990 року по теперішній час – старший науковий співробітник НДЛ „Фізика металів та кераміки” кафедри фізики металів Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Наукові ступені та звання: 1987 рік - кандидат фізико-математичних наук; 2004 рік - доктор фізико-математичних наук. 2006 рік - старший науковий співробітник зі спеціальності 01.04.07 - фізика твердого тіла

Наукові інтереси:  1) дослідження мікропластичних, електрофізичних та інших властивостей, а також поверхневих явищ в напівпровідниках; 2) розробка модельних уявлень про вплив зовнішніх факторів на еволюцію підсистеми структурних дефектів та зміну структурно-чутливих фізичних властивостей.

Публікації

  1. В.А. Макара, Л.П. Стебленко, И.В. Плющай, А.Н. Курилюк, Д.В. Калиниченко, А.Н. Крит, С.Н. Науменко. Влияние слабого магнитного поля на микропластичность кристаллов кремния. // Физика твердого тела. – 2014. – т.56, №8. – C.1531-1538.
  2. V. А. Makara, L. P. Steblenko, О. A. Korotchenkov, А. B. Nadtochiy, D. V. Kalinichenko, А. М. Kuryliuk, Yu. L. Kobzar, О. М. Krit. Magnetic-Field-Stimulated Modification of Surface Charge and Defect Content in Silicon for Solar Energy Storage. // Металлофизика и новейшие технологии. – 2014. – Т.36, №2. – С.189-193.
  3. В. А. Макара, Л. П. Стебленко, О. О. Коротченков, А. Б. Надточій, Д. В. Калініченко, А. М. Курилюк, Ю. Л. Кобзар, О. М. Кріт, С. М. Науменко. Особливості магнітостимульованої зміни поверхневого електричного потенціалу в кристалах кремнію, що використовуються для потреб сонячної енергетики та мікроелектроніки. // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології. – 2014. – Т.12, №2. – C.247-258.