Get Adobe Flash player

Увійти на сайт

Наш факультет

Наш університет

Керамічний щит

Главная

Шевченко Вікторія Богданівна

асистент кафедри фізики металів, к.ф.-м.н.

Е-mail: shevchenko@univ.kiev.ua

Освіта і кар`єра: 1995 – закінчила фізичний факультет  Київського університету ім. Т.Г.Шевченка. 1995-1998 рр – навчання в аспірантурі при кафедрі фізики металів КУ ім.Т.Г.Шевченка. 1999-2011 рр. –співробітник НДЧ Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2011 р. – асистент кафедри фізики металів Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Наукові інтереси: Формування та дослідження наноструктурованого кремнію. Використання пористого кремнію для формування нанооб’єктів на його поверхні. Застосування нанокремнію в біосенсориці та медицині.

Публікації

M. Ye. Korniyenko, V. A. Makara, V. B. Shevchenko, A. M. Korniyenko, T. S. Veblaya, and M. M. Makhno. Detection of different states of water and oxide layer in porous silicon by IR spectroscopy // phys. stat. sol. (c). - 2007. - V.4, No. 6. - P.2131– 2135.

V.B. Shevchenko, V. A. Makara, O.I. Dacenko, T. S. Veblaya. Evolution of photoluminescence and chemical composition оf the nanostructured silicon in water solutions // phys. stat. sol. (c). - 2008.- V.5, No. 12.- P. 3818–3821.

Sobko V., Martynyuk V., V.B. Shevchenko, Ratushna O. Effect of electromagnetic field with 8 Hz frequency on the cell injury and programmed cell death caused by nanostructured silicon and hydrogen peroxide // Physics оf the Alive, Vol. 18, No 2, 2010. С.63-69.

Шевченко В.Б., Даценко А.И., Шаблыкин О.В., Осадчук Т.В., Ляхов А.М., Пивоваренко Ю.В., Макара В.А. Определение АФК в присутствии биологически активных веществ по флуоресценции пористого кремния // Украинский Биохимический Журнал. – 2012. – Т. 84, № 4. – С. 67 – 71.

Корнієнко М.Є., Григорук В.І., Макара В.А.,  Корнієнко О.М., Шевченко В.Б. Спектральні дослідження станів води і множинних резонансів в нано- і мезопористому кремнію // Вiсник Київського унiверситету, сер.: Фiз.-мат. науки.- 2012.- Вип. 2.- C.275-278.

Навчальні курси

  • Наноструктурні матеріали
  • Фізичне матеріалознавство
  • Поруватий кремній: синтез, властивості, використання
  • Сучасні проблеми фізики твердого тіла