Get Adobe Flash player
Главная

Семенько Михайло Петрович

професор кафедри фізики металів, д.ф-.м.н., професор 

Е-mail: smp@univ.kiev.ua

Освіта і кар'єра: У 1989 р. закінчив фізичний факультет Київського національного університету ім. Т. Шевченка. В 1993 р. захистив кандидатську дисертацію „Дослідження електрофізичних властивостей плазмових ВТНП покрить”, а в 2011 - докторську дисертацію „Взаємозв‘язок електротранспортних властивостей невпорядкованих систем з їх електронною та атомною структурами”. У Київському університеті працював на посадах: з 1992 молодший, науковий та старший науковий співробітник, з 1997 - завідуючий сектором науково-дослідного навчального центру «Фізика, механіка та технології неоднорідних систем» при Київському університеті,  з 2007 р. - доцент кафедри фізики металів фізичного факультету, а з 2013 професор кафедри фізики металів фізичного факультету.

Наукові інтереси: Фізика невпорядкованих та аморфних матеріалів, композиційні та наноматеріали, кінетичні властивості.

Публікації

Тензорезистивні ефекти в аморфних металевих сплавах. К. ІМФ, 2009, 96 с. у співавт. М.І.Захаренко, Ю.А.Куницький, А.П.Шпак

Електроопір та магнетоопір аморфних металевих сплавів на основі заліза та кобальту. Успехи физ. мет. – 2009. – Т.10. С. 131-205 у співавтор. М.І. Захаренко, Ю.А.Куницький, В. А. Макара

Interrelation between the Electrical Resistance of Amorphous Alloys and Their Atomic and Electronic Structures. Phys. Met.Metallogr.- 2012, Vol. 113, No. 8, P. 762–770. in co-authorship M.I. Zakharenko,T. V. Kalnysh

Transport properties of the carbon-metal nanocomposites. Materialwissenschaft und Werkstofftechnik. – 2013. – V.44, I. 12, P. 985-990, in co-authorship M.I. Zakharenko,T. V. Kalnysh

Слабка локалізація – можлива причина особливостей температурної поведінки електроопору аморфних сплавів на основі кобальту. Металлофиз. новейшие технол. - 2014, т. 36, № 2, сс.195-204

Magnetic and transport properties of Co-Si-B metallic glasses with complex dopants. J.Magn.Magn. Mater.- 2014.- V.367.- P.15-18. in co-authorship Yarmoshchuk Y.I., Nakonechna, O.I. Zakharenko, M.I.

Навчальні курси

  • Структурна кристалографія
  • Фізика надпровідних матеріалів
  • Дифракційні методи досліджень конденсованого стану
  • Кристалофізика