Get Adobe Flash player
Главная

Робочі програми кафедри фізики металів 2019

1 курс магістри Фізика наносистем

 

I семестр

Наноструктурні керамічні матеріали

Фізика низькорозмірних структур

 

II семестр

Діагностика наносистем

Спеціальні методи програмування  та моделювання у фізиці наносистем

Фізика нанокомпозитних матеріалів

 

1 курс магістри Фізика Фізика наноструктур в металах і кераміках

 

I семестр

Керамічні наноматеріали та наносистеми

Компютерне моделювання наноматеріалів

 

II семестр

Властивості та використання наноструктурованого кремнію

Конструкційні матеріали

Спеціальні методи програмування та моделювання у фізиці наноструктур

Спеціальні методи програмування у фізиці твердого тіла

 

2 курс магістри Фізика наносистем

 

 I семестр

Спеціальний науковий семінар з фізики наносистем

Теорія та моделювання наноструктур

 

II семестр

Вибрані розділи фізики наносистем

Наноструктурований кремній

 

 3 курс 

 

I семестр

Кристалічна будова твердих тіл

Механічні властивості твердих тіл та основи фізики сучасних матеріалів

 

II семестр

Безпека

Фізика твердого тіла

4 курс

 

I семестр

Дифракційні методи досліджень конденсованого стану

Електронна мікроскопія

Електронна спектроскопія твердого тіла

Рентгеноструктурний аналіз монокристалів

Фізика надпровідних матеріалів

Фізика твердого тіла

 

 

II семестр

Квантова теорія твердого тіла

Квантова теорія твердого тіла_ЗФ

Наноструктурні матеріали

Основи магнетизму

Резонансні методи досліджень твердого тіла

Самостійна робота Фізика шаруватих систем

Фізика магнітних матеріалів

Фізика структурних та фазових переходів

Фізика шаруватих систем

 

 

 Біологи

 

Біологія

Біотехнології та біоінженерія

Екологія

Аграрні науки та продовольство