Get Adobe Flash player
Главная

Рево Сергій Лукич

завідувач НДЛ „Фізика металів та кераміки”, д.ф.-м.н., професор

 

E-mail: s_revo@i.ua

Освіта і кар`єра: 1968-1973 - студент Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка. 1973-1975 рр. - стажист-дослідник; 1975-1983 рр. - молодший науковий співробітник; 1983-1987 рр. - старший науковий співробітник; 1987-2001 рр. - завідувач НДЛ „Металофізика”; з 2002 року і по теперішній час - завідувач НДЛ „Фізика металів та кераміки”.

Наукові ступені та звання: 1983 рік - кандидат фізико-математичних наук; 2006 рік - доктор фізико-математичних наук. 1988 рік - звання старшого наукового співробітника; 2008 рік - професор

Наукові інтереси: встановлення зв’язку між структурою та властивостями широкого кола гетерогенних систем: це й металеві багатошарові нанокомпозиційні матеріали, це й газотермічні аморфізовані та квазікристалічні покриття, волокна карбіду кремнію, алмазні та алмазоподібні плівки, високотемпературні надпровідні матеріали та покриття, нанокомпозиційні системи з полімерів, термічно розширеного графіту та вуглецевих нанотрубок тощо. Ним створені багатошарові композиційні матеріали з рекордною границею міцності при розтягуванні. Зокрема, композиційний дріт Fe-Cu-C має границю міцності приблизно 5500 МПа. Низка пристроїв, виготовлених за його безпосередньою участю та захищених авторськими свідоцтвами на винаходи та патентами України, використовується в промисловості.

Публікації

Має понад 260 опублікованих наукових праць, серед яких 3 монографії, 30 авторських свідоцтв на винаходи та патентів, чотири з яких використані в народному господарстві.

1. Шпак А.П., Майборода В.П., Куницкий Ю.А., Рево С.Л. Нанослоистые композиционные материалы и покрытия. - К.: Издательский дом „Академпериодика”, 2004. - 163 с.

2. Новиков Н.В., Подоба А.П., Перевертайло В.М., Шмегера С.В., Боримский А.И., Копань В.С., Рево С.Л. Влияние изотопного состава на теплопроводность алмаза и кубического нитрида бора // Сверхтвердые материалы. Получение и применение. - К.: ИСМ им.В.Н.Бакуля, ИПЦ «АЛКОН» НАНУ, 2004. – Т.2. – С. 179-199.

3. Рево С.Л., Плющай И.В., Иваненко Е.А. Электросопротивление и термо-ЭДС слоистого нанокомпозиционного материала Fe-Ag // Металлофиз. новейшие технол. – 2006. – Т.28, № 4. – С. 535-543.

4. Рево С.Л., Шевченко І.П., Іваненко К.О. Особливості структури та властивості шаруватих нанокомпозиційних матеріалів // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології. – 2006. – Т.4, № 2. – с.311-345.

5. Семко Л.С., Горбик П.П., Сторожук Л.П., Дзюбенко Л.С., Дубровін І.В., Оранська О.І., Рево С.Л. Структурні перетворення в нанокристалічному магнетиті // УХЖ. – 2007. – Т.73, № 10. – С.84-89.

6. Семко Л.С., Горбик П.П., Чуйко О.О., Сторожук Л.П., Дубровін І.В., Оранська О.І., Рево С.Л. Модифікування магнетиту діоксидом титану та властивості одержаних нанокомпозитів // Доповіді НАНУ. – 2007. - № 2 – С.150-157.

7. Sementsov Yu.I, Gavrilyuk N.A., Prikhod’ko G.P., Melezhyk A.V., Pyatkovsky M.L., Yanchenko V.V., Revo S.L., Ivanenko E.A., Senkevich A.I. Properties of PTFE – MWNT Composite Materials // Hydrogen Materials Science and Chemistry of Carbon Nanomaterials. - Kluwer Academic Publishers, Netherlands, 2007. – Р.757 – 763.

8. Рево С.Л., Лозовий Ф.В., Іваненко К.О., Дашевський М.М. Міцність та амплітудні залежності внутрішнього тертя наношаруватого композиційного матеріалу алюміній-вуглець // Фізика і хімія твердого тіла. – 2008. – № 3. – С.58-61.

9. Revo S.L., Sementsov Yu I., Lozovii F.V., Ivanenko E.A., Druga L. Structure and resistance of the Al-C nano-composite material // Heat treatment and surface engineering. -2008. - Vol. VIII, № 2. - P. 3-17.

10. L.S.Semko, L.S.Dzyubenko, V.M.Ogenko, Revo S.L. Melting and thermodestruction processes in the polyethylene-nanocrystalline nickel system // Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. - 2002. -Vol. 70. - P.621-631.

 

Нагороди та відзнаки

Нагороджений значком „Изобретатель СССР” та премією імені Тараса Шевченка Київського університету.