Get Adobe Flash player
Главная

Публікації 2018

Навчальний посібник

1. Каленик О.О., Плющай І.В., Лаврова О.Є. 
Математика для слухачів-іноземців. 
Основи диференціального та інтегрального числення
// Частина ІІ, навчальний посібник, 
Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД».-2018.-183 с. ISBN 978-617-7706-14-3.

Статті

 1. M. Semen’ko, N. Belyavina, O. Nakonechna. Electrical resistivity of Y(Ga,Al)2, Y(Ga,Si)2 and Y(Ga,Ge)2 solid solutions with AlB2-type structure. Metallofiz. Noveishie Tekhnol. т. 39, №10, с. 1299-1306 (2017).
 2. V. S. Sudavtsova, M. A. Shevchenko, M. I. Ivanov, A. S. Kozorezov, V. G. Kudin.Thermodynamic Properties of Alloys of the Sn–Yb System//Russian Journal of  Physical Chemistry A, 2018, Vol. 92, No. 4,pp. 628–637. Original Russian Text © V.S. Sudavtsova, M.A. Shevchenko,M.I. Ivanov, A.S. Kozorezov, V.G. Kudin, 2018, published in Zhurnal Fizicheskoi Khimii, 2018, Vol. 92, No. 4, pp. 538-550/ Журнал физической химии,  2018, том 92, № 4, с. 522-532.
 3. В.С. Судавцова, К.Ю. Пастушенко, М.О. Шевченко, М.I. Iванов, В.Г. Кудiн. Термодинамiчнi властивостi та фазовiрiвноваги в сплавах системи Ce-Sn //Порошкова металургія, 2018, № 7/8 С.136-144.
 4. М.П. Семенько, P.В. Остапенко. Особливості структури високоентропійного сплаву FeCoNiCrMn //«Журнал нано- та електронної фізики». 2018.- Т.10,№4, - 04032, СС.1-10
 5. O.I. Nakonechna, N.N. Belyavina, M.M. Dashevskyi, K.O. Ivanenko, S.L. Revo . Novel Ti2CuCx and Ti3Cu2Cx Carbides Obtained by Sintering of Products of Mechanochemical Synthesis of Ti, Cu and Carbon Nanotubes// PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLID STATE, V. 19, № 2 (2018) P. 179-185, DOI: 10.15330/pcss.19.2.179-185., ISSN 1729-4428.

Оригінал: O.І. Наконечна, Н.М. Білявина, М.М. Дашевський, К.О. Іваненко, С.Л. Рево. Нові карбіди Ti2CuCx та Ti3Cu2Cx, отримані спіканням продуктів механохімічного синтезу шихти Ti-Cu з добавками вуглецевих нанотрубок// Фізика і хімія твердого тіла, Т. 19, № 2 (2018) С. 179-185, DOI: 10.15330/pcss.19.2.179-185.

<>6.Т.В. Горкавенко, І.В. Плющай, О.І. Плющай, В.А. Макара Першопринципний розрахунок домішково-дислокаційної взаємодії в кремнії //  Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 4 Ж. нано- електрон. фіз. 10 № 4, 04030 (2018) DOI  https://doi.org/10.21272/jnep.10(4).04030
<>8.9.10.Oleksii Popov, Alexandra Klepko, Edward Lutsak. The influence of high pressure on TiC-B4C reaction kinetics // International Journal of Refractory Metals and Hard Materials, V. 75 (2018), 234 – 237. https://doi.org/10.1016/j.ijrmhm.2018.05.004

 

 1. S.V. Chornobuk, A.O. Goncharenko, O.Yu. Popov, and V.A. Makara. Structure and mechanical properties of reaction-moulded ZrB2-SiC ceramics  // Наносистемы, Наноматериалы, Нанотехнологии, Том 16, №1 (2018), С. 0129 – 0140.
<>13.14.15.16.17.18.Saadallah, A. Cablé,  S.Hamamda, K.Chetehouna, A. Boubertakh, S. Revo,  N.Gascoin. Structural and thermal characterization of multiwall carbon nanotubes (MWCNTs)/aluminum (Al) nanocomposites // Composites Part B: Engineering, Volume 151, October 2018, Pages 232-236.  
 1. M.Dashevskyi, N.Belyavina, O.Nakonechna, M.Melnichenko, S.Revo, K. Ivanenko. On the advanced mechanical properties of Fe-Cu and Y-Cu nanocomposites obtained by mechanical alloying // Metallofiz. Noveishie Tekhnol. 2018, 40 N 10.- p. 1375-1385.

Матеріали конференції

1. Копань В.С., Хуторянська Н.В., Беженар А.А., Селезньова І.А., Копань В.Т. Пошук життя у Всесвіті і шкільна християнська етика // Матеріали ХХХVІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. ‒Переяслав-Хмельницький, 2017. ‒Вип. 37. ‒С.178-181http://confscience.webnode.ru.

 1. Копань В.С., Хуторянська Н.В., Беженар А.А., Селезньова І.А., Копань В.Т. Християнська етика як ліки проти корупції // Матеріали ХХХІХ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2018. ‒ Вип. 39. ‒С.125-128. http://confscience.webnode.com.ua
 2. Копань В.С., Хуторянська Н.В., Беженар А.А., Селезньова І.А., Копань В.Т. Християнська етика і прогнози майбутнього людства // Матеріали ХХХХ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2018. ‒ Вип. 40. ‒С. 108-111, http://confscience.webnode.com.ua
 3. Копань В.С., Хуторянська Н.В., Беженар А.А., Селезньова І.А., Копань В.Т. Фізика і християнська етика // Матеріали ХХХХII Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2018. ‒ Вип. 42. ‒С. 57-60. http://confscience.webnode.com.ua
 4. Копань В.С., Хуторянська Н.В., Беженар А.А., Селезньова І.А., Копань В.Т. Теодицея і християнська етика // Матеріали ХХХХIIІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2018. ‒ Вип. 43. ‒С. 124-127. http://confscience.webnode.com.ua
 5. Копань В.С., Хуторянська Н.В., Беженар А.А., Селезньова І.А., Копань В.Т. Християнська етика  і автоматизація // Матеріали ХХХХIV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2018. ‒ Вип. 44. ‒С.54-57. http://confscience.webnode.com.ua
 6. Рево С.Л., Іваненко К.О., Мельниченко М.М., Нікітенко В.М., HamamdaS. Моделювання стійкості полімерних нанокомпозиційних матеріалів з полівінілхлоридного пластизолю та вуглецю в умовах протидії високошвидкісному ударному навантаженню // Матеріали всеукр. науково-практичної конференції  «Актуальні проблеми методології та методики навчання фізико-математичних дисциплін».- Нац. педуніверситет імені М.Драгоманова.–18.01.18.-C.45-47.
 7. Авраменко Т.Г., Волкова Т.В., Іваненко К.О., Рево С.Л. Вплив вуглецевих нанотрубок на структуру і механічну поведінку поліетилену // Матеріали всеукр. науково-практичної конференції  «Актуальні проблеми методології та методики навчання фізико-математичних дисциплін».- Нац. педуніверситет імені М.Драгоманова.–18.01.18.-C.52-54.
 8.   Силенко П.М., Шлапак А.Н., Андрущенко Д.И., Солонин Ю.М., Рево С.Л., Теселько П.А., Копань В.С. Особенности синтеза микро- и наново локон SiC на углеродной ткани// VI Международная Самсоновская конфер. «Материаловедение тугоплавких соединений», посвященная 100- летию со дня рождения Григория Валентиновича Самсонова. -Киев, ИПМ.22-24.05.2018.- С.171.

 

 1. Максимова Г.А., Рево С.Л., Мельниченко Н.Н., Иваненко Е.А., Авраменко Т.Г., Силенко П.М. Структура и микротвердость карбохромового покрытия на стали// VI Международная Самсоновская конфер. «Материаловедение тугоплавких соединений», посвященная 100 – летию со дня рождения Григория Валентиновича Самсонова.   -Киев, ИПМ. 22-24.05.2018.- С.106.
 2. Рево С.Л., Авраменко Т.Г., Іваненко К.О., Волкова Т.В., Курята М.С. Структурна релаксація композицій фторопласт – диспергований термічно розширений графіт // Матеріали VI міжнар. науково-практ. конф. «Структурна релаксація у твердих тілах».- Вінниця, 22-24.05.2018.- С.121-124.
 3. Остапенко Р.В., Семенько М.П. Прогнозування особливостей структурної релаксації високоентропійних сплавів// Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції «Структурна релаксація у твердих тілах», 22-24 травня, 2018, Вінниця, Україна, С. 183-187.
 4. Ярмощук Є.І., Кирильчук В.В. Носенко А.В., Міка Т.М.,  Семенько М.П., Носенко В.К. Дослідження термічних, магнітних та електричних властивостей аморфних металевих сплавів системи Сo(Fe,Cr,Mo)-B-Si // Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції «Структурна релаксація у твердих тілах», 22-24 травня, 2018, Вінниця, Україна, С. 172-173.
 5. Ye.I. Yarmoshchuk, T.M. Mika, V.K. Nosenko, M.P. Semen’ko. Investigation of the structure of amorphous Fe-B-P-Nb-Cr alloys // The Intern. Research and practice conf. “Nanotechnology and nanomaterials” (NANO-2018). Abstract Book., 27-30 August 2018, Kiev. p.169
 6. Однодворець Л.В., Никируй Л.І. Семенько М.П. Активні форми та методи інтеграції  навчальної і науково - дослідної роботи студентів // Шляхи вдосконалення позааудиторної роботи студентів. Матеріали IX Науково-методичної конференції / За загальною редакцією проф. Проценка І.Ю. - Суми: Сумський державний університет, 2018. - 88 с. CC.16-18
<>16.http://ieeexplore.ieee.org/document/ (Скопус)
<>17.Праці конф

 

 1.   Плющай І.В.,Горкавенко Т.В., Плющай О.І. Першопринципне моделювання впливу домішок бору на електронну структуру карбіду титану//Праці Міжнар. наукової конф. "Сучасні проблеми фізики конденсованого стану". 3-6 жовтня 2018. Київ.- фізичний ф-т КНУ.- С.12-13.
 2.   Shmeleva L.V., Suprun A.D., Yezhov S.M. Electron subsystem as the substantial factor of phase transitions//Праці Міжнар. наукової конф. "Сучасні проблеми фізики конденсованого стану". 3-6 жовтня 2018. Київ.- фізичний ф-т КНУ.- С.13-15.
 3. Dorbani T., Revo S., Naoui Y., Hamamda S. Coefficient of thermal expansion of the nanocomposite Al+0,25% NTC// Праці Міжнар. наукової конф. "Сучасні проблеми фізики конденсованого стану". 3-6 жовтня 2018. Київ.- фізичний ф-т КНУ.- С.19-20.
 4. Naoui Y., Revo S., Sahli M., Dorbani T., Hamamda S. Influence of thermally expanded graphite on the thermostructural properties of polytetrafluoroethylene // Праці Міжнар. наукової конф. "Сучасні проблеми фізики конденсованого стану". 3-6 жовтня 2018. Київ.- фізичний ф-т КНУ.- С.20.
 5. Nedilko S.G., Alekseev O., Chornii V. Grabovskyi Yu., Lazarenko M., Naumenko S., Revo.S., Scherbatskyi V., Nedielko M., Barbash V., Yaschenko O. Effect of carbon nanosized forms on structure and properties of ellulose - oxides ceramics-like composites//Праці Міжнар. наукової конф. "Сучасні проблеми фізики конденсованого стану". 3-6 жовтня 2018. Київ.- фізичний ф-т КНУ.- С.21-22.
 6. Рево С.Л., Мельниченко М.М., Іваненко К.О., Дашевський М.М., Волкова Т.В. Застосування методу мікроіндентування для визначення напруження початку пластичної течії нанокомпозиційних матеріалів // Праці Міжнар. наукової конф. "Сучасні проблеми фізики конденсованого стану". 3-6 жовтня 2018. Київ.- фізичний ф-т КНУ.- С.26-27.
 7. Авраменко Т.Г., Рево С.Л., Мельниченко М.М., Хуторянська Н.В. Протидія високошвидкісному ударному навантаженню композиційних матеріалів полімер-нановуглецевий наповнювач// Праці Міжнар. наукової конф. "Сучасні проблеми фізики конденсованого стану". 3-6 жовтня 2018. Київ.- фізичний ф-т КНУ.- С.27-28.
 8. Курята М.С., Рево С.Л., Мельниченко М.М., Іваненко К.О., Науменко С.М., Теселько П.О., Силенко П.М. Структура та механічні характеристики нанокомпозиційних матеріалів на основі заліза та міді // Праці Міжнар. наукової конф. "Сучасні проблеми фізики конденсованого стану". 3-6 жовтня 2018. Київ.- фізичний ф-т КНУ.- С.28-30
 9. Стебленко Л.П., Ященко Л.М., Курилюк А.М., Науменко С.М., Воронцова Л.О., Кріт О.М. Зміна мікромеханічних характеристик модифікованого епоксиуретану в умовах магнітного впливу // Праці Міжнар. Науковоїконф. "Сучасні проблеми фізики конденсованого стану". 3-6 жовтня 2018. Київ.- фізичний ф-т КНУ.- С.32-33.
 10. Романова Л.І., Іванов М.І., Левченко П.П., Кудін В.Г., Судавцова В.С. Ентропії змішування розплавів системи Ba-Sn// Праці Міжнар. наукової конф. "Сучасні проблеми фізики конденсованого стану". 3-6 жовтня 2018. Київ.- фізичний ф-т КНУ.- С.55.
 11. Судавцова В.С., Кудін В.Г., Макара В.А. Механізм утворення сплавів систем In-CeіIn-Ce-Ni//Праці Міжнар. наукової конф. "Сучасні проблеми фізики конденсованого стану". 3-6 жовтня 2018. Київ.- фізичний ф-т КНУ.- С.58-59.
 12. Шірінян А.С., Макара В.А. Моделювання впливу складу, дисперсних складових і термообробки на кінетику реакційної дифузії в бінарних сплавах//Праці Міжнар. наукової конф. "Сучасні проблеми фізики конденсованого стану". 3-6 жовтня 2018. Київ.- фізичний ф-т КНУ.- С.59-60.
 13.   Гончаренко А.О., Курилюк А.М., Наконечна О.І., Макара В.А. Моделювання впливу внутрішніх напружень на процес тріщино утворення в керамічних матеріалах//Праці Міжнар. наукової конф. "Сучасні проблеми фізики конденсованого стану". 3-6 жовтня 2018. Київ.- фізичний ф-т КНУ.- С.60.
 14. Хуторянська Н.В., Селезньова І.А.,  Копань Ю.В., Копань В.С. Вплив пружної деформації, магнітного поля, ультразвуку і ультрафіолетового світла на термо-е.р.с. // Праці Міжнар. наукової конф. "Сучасні проблеми фізики конденсованого стану". 3-6 жовтня 2018. Київ.- фізичний ф-т КНУ.- С.61-62.
 15.   Макара В.А., Ніжельська О.І., Науменко С.М., Курилюк А.М. Модифікація поверхні монокристалічного кремнію з адсорбованими клітинами//Праці Міжнар. наукової конф. "Сучасні проблеми фізики конденсованого стану". 3-6 жовтня 2018. Київ.- фізичний ф-т КНУ.- С.62-63.
 16. Остапенко Р.В., Семенько М.П., Теселько П.О. Формування нанокристалічних станів в аморфних сплавах системи Fe-B-P-Nb-Cr та їх електромагнітні властивості //Праці Міжнар. наукової конф. "Сучасні проблеми фізики конденсованого стану". 3-6 жовтня 2018. Київ.- фізичний ф-т КНУ.- С.66-67.
 17. Ярмощук Є.І., Міка Т.М., Зелінська Г.М., Носенко В.К., Семенько М.П. Формування нанокристалічних станів в аморфних сплавах системи Fe-B-P-Nb-Cr та їх електромагнітні властивості // Праці Міжнар. наукової конф. "Сучасні проблеми фізики конденсованого стану". 3-6 жовтня 2018. Київ.- фізичний ф-т КНУ.- С.91-93.
 18. Kravets A.F., Nevdacha V.V., Polek T.I., Semen’ko M.P., Pogorily A.M. Magnetic properties of Fe3Pt thin films //Праці Міжнар. наукової конф. "Сучасні проблеми фізики конденсованого стану". 3-6 жовтня 2018. Київ.- фізичний ф-т КНУ.- С.100.
 19. Шмельова Л.В., Супрун А.Д., Єжов С.М. Моделювання процесу зміни рельєфу поверхні під впливом потужного лазерного імпульсу //Праці Міжнар. наукової конф. "Сучасні проблеми фізики конденсованого стану". 3-6 жовтня 2018. Київ.- фізичний ф-т КНУ.- С.102-104.
 20.   Судавцова В.С., Кудін В.Г. Tермостійкість до окиснення порошків сполук титану (TiN, TiC, TiB2)// Праці Міжнар. наукової конф. "Сучасні проблеми фізики конденсованого стану". 3-6 жовтня 2018. Київ.- фізичний ф-т КНУ.- С.112.