Get Adobe Flash player
Главная

Публікації 2008

 

Навчальні посібники

1. Копань В.С. Охорона праці в гуманітарній сфері. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, видання друге. - К.: Університетське вид-во Пульсари, 2008. – 200 с.

2. Куницький Ю.А., Цареградська Т.Л., Плющай І.В. Основи екології. Конспект лекцій для студентів фізичного факультету . - К.: Поліграфічна дільниця Інституту металофізики ім. Курдюмова НАН України, 2008. – 88 с.

3. Макара В.А., Оглобля В.І., Плющай І.В., Цареградська Т.Л. Збірник задач з електрики, оптики і квантової фізики для студентів біологічного факультету. - К.: Поліграфічна дільниця Інституту металофізики ім. Курдюмова НАН України, 2008. – 105 с.

Список статей

1.Копань В.С.. Лицар правди і науки // Видатні постаті. – К.: Світ успіху, 2008. - С.112-114.

2. Копань В.С.    Новиков М.М. і дислокації // Бібліографічний показчик «Заслужений професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Новиков Микола Миколайович». – К.: Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», 2008. - С.33-35.

3. Magnetometric studies of catalyst refuses in nanocarbon materials / I. V. Ovsienko,L.Yu.Matzuі, M.I Zakharenko, M.G.Babich [et al.] // Nanoscale Res. Letters. – 2008. – Vol. 3. – P. 60–64.

4. Revo S.L., Sementsov Yu I., Lozovii F.V., Ivanenko E.A., Druga L. Structure and resistance of the Al-C nano-composite material // Heat treatment and surface engineering. - 2008. - Vol. VIII, № 2. - P. 3-17.

5. Рево С.Л., Лозовий Ф.В., Іваненко К.О., Дашевський М.М. Міцність та амплітудні залежності внутрішнього тертя наношаруватого композиційного матеріалу алюміній - вуглець // Фізика і хімія твердого тіла. - 2008. - T.9, № 3. - C. 632-634.

6. Захаренко М.І., Семенько М.П. Кореляції між електричним опором, його температурним коефіцієнтом та коефіцієнтом тензоопору в аморфних металевих стопах // Металлофиз. новейшие технол. – 2008.- T.30, №2. – С.205-217.

7. Захаренко М.І., Семенько М.П., Макара В.А. Особливості тензорезистивного ефекту аморфних металевих сплавів при різних типах деформації // Доповіді НАН України – 2008. - №7. – С.99-104.

8. Бабич М.Г., Захаренко M.І., Семенько М.П., Куницький Ю.А., Леонов Д.С. Особливості кристалізації аморфних сплавів на основі кобальту // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології. – 2008. -  Т. 6, № 1. - С. 231—244.

9. Новиков Н.Н., Теселько П.А., Михалюк О.В. Распределение по размерам и концентрациям рассеивающих рентгеновское излучение центров в отожженном Cz-Si // ФТТ. – 2008.– Т. 50, № 7. – C.1196-1199.

10. Копань В.С., Беженар А.А.. Вплив внутрішніх границь на електроопір фторопласту // Вісник Київського університету. Серія фіз.-мат. науки. – 2008. –  №1 –  С.208-211.

11. Копань В.С., Хуторянська Н.В., Копань Ю.В.. Деформація аморфних сплавів і наношаруватих композицій шліфуванням // Вісник Київського університету. Серія: фіз.-мат. науки. – 2008. –  №2 –  С. 204-208.

12. Бабич Н.Г., Захаренко Н.И., Орленко Н.В., Семенько М.П.. Эволюция функциональных характеристик аморфных сплавов типа FINEMET при термообработке // Фізико-хімічні основи формування і модифікації мікро- та наноструктур: Зб. наук. праць. – Харків: НФТЦ МОН та НАН України. - 2008. – Т.2. - С.283-286.

13. Рево С.Л., Лозовый Ф.В., Иваненко Е.А., Хуторянская Н.В. Особенности формирования структуры многослойного нанокомпозиционного материала железо-алюминий-углерод при холодной прокатке и отжигах // Фізико-хімічні основи формування і модифікації мікро- та наноструктур: Зб. наук. праць. – Харків: НФТЦ МОН та НАН України, 2008. – Т.1. - С.251-254.

14. Рево С.Л., Лозовый Ф.В., Семенцов Ю.И., Ступак В.С. Структура и свойства деформируемых нанокомпозиционных материалов резина-углеродные нанотрубки // Фізико-хімічні основи формування і модифікації мікро- та наноструктур: Зб. наук. праць. – Харків: НФТЦ МОН та НАН України, 2008. – Т.1. - С.255-257.

15. Тітов Ю.О., Бєлявина Н.М., Марків В.Я., Слободяник М.С., Краєвська Я.А. Кристалічна структура  BaPr2Ti3O10 // Доповіді НАН України. Неорганічні матеріаліи. - 2008. - № 2. - С. 150-156.

16. Беженар М.П., Божко С.А., Білявина Н.М., Кріштова О.В., Олєйник Г.С. Формування структури при реакційному спіканні субмікронних і нанорозмірних порошків кубічного нітриду бору з алюмінієм на стадії просочення під високим тиском // Сверхтв. материалы. - 2008. – №1. – С. 38—50.

17. Беженар М.П., Божко С.А., Гарбуз Т.О., Білявина Н.М., Марків В. Я. Дибориди титану/алюмінію в композитах, отриманих реакційним спіканням при високому тиску в системі cBN—TiC—Al // Сверхтв. материалы. - 2008. – №5. – С. 40—50.

18. Тітов Ю.О., Бєлявина Н.М., Марків В.Я., Слободяник М.С., Ящук В.П., Чумак В.П. Особливості розподілу катіонів в п’ятишаровій перовскіоподібній структурі сполук та фаз типу  AnBnO3n+2 // Доповіді НАН України. Неорганічні матеріаліи. - 2008. - № 1. - С.137-142.

19. Макара В. А., Стебленко Л. П., Подолян А.О., Курилюк А.М., Кобзар Ю.Л., Науменко С.М. Фотопровідність кремнію в умовах магнітного впливу. // Доповіді академії наук України. . – 2008. –№10. – C.91-95.

20. Беженар Н.П., Божко С.А., Гарбуз Т.А., Белявина Н.Н., Маркив В.Я. Особенности кристаллической структуры диборида титана, образующегося в сверхтвердых композитах системы cBN–Al–TiB2 // Сверхтв. материалы. — 2008. — №3. — С. 90—93.

21. Туркевич В.З., Петруша И.А., Туркевич Д.В., Дуб С.Н., Белявина Н.Н., Фраге Н., Фрумина Н. Образование фаз в системе  B-BN-B2O3 при високих давлениях и температурах, их смачиваемость расплавами на основе меди // Сверхтв. материалы. — 2008. — №1. — С. 23—30.

22. Шульженко А.А., Соколов А.Н., Черногорова О.П., Дроздова Е.И., Белявина Н.Н., Ткач В.Н. Особенности синтеза алмаза из фуллерита С60 в ростовых системах, содержащих бор и диборид титана // Породоразрушающий и металлообрабатывающий инструмент — техника и технология его изготовления и применения: сборник научных трудов. – Киев: ИСМ им. В.Н. Бакуля, 2008. – Вып. 11. – С. 115–122.

23. Назарчук С.Н., Бочечка А.А., Петасюк Г.А., Белявина Н.Н. Особенности формирования поликристаллов при спекании под высоким давлением алмазных порошков различной дисперсности // Породоразрушающий и металлообрабатывающий инструмент — техника и технология его изготовления и применения: сборник научных трудов. — Киев: ИСМ им. В.Н. Бакуля, 2008. - Вып. 11. — С. 157–164.

24. Беженар М.П., Лошак М.Г., Шульженко О.О., Коновал С.М., Александрова Л.І., Божко С.А., Нагорний П.А., Білявина Н.М. Фізико-механічні властивості композитів системи cBN–Al залежно від густини, фазового складу і структури // Породоразрушающий и металлообрабатывающий инструмент — техника и технология его изготовления и применения: сборник научных трудов.— Киев: ИСМ им. В.Н. Бакуля, 2008. — Вып. 11. — С. 164–171.

25. Shevchenko V. B., Makara V. A., Dacenko O.I., Veblaya T.S. Evolution of photoluminescence and chemical composition of the nanostructured silicon in water solutions // Phys. Stat. Sol. (c). - 2008.- V.5, No. 12. - P. 3818-3821.

26. Макара В.А., Стебленко Л.П., Курилюк А.М., Науменко С.М., Кобзар Ю.Л., Якунов А.В., Ніжельська О.І. Вплив надвисокочастотного електромагнітного випромінення на мікромеханічні властивості монокристалічного кремнію. // Металлофизика и новейшие технологии. – 2008. – т.30, №2. – C.235-246.

27. Макара В.А., Васильев М.А., Стебленко Л.П., Коплак О.В., Курилюк А.Н., Кобзарь Ю.Л., Науменко С.Н. Вызванные действием магнітного поля изменения примесного состояния и микротвердости кристаллов кремния. // ФТП. – 2008. – т.42, №9. – C.1061-1064.

28. Семенько М.П. Особливості впливу легування на електро-транспортні властивості аморфних сплавів на основі заліза // Металлофиз. новейшие технол. – 2008.- T.30, №7.

29. Kulyk S.P., Melnichenko M.M., Svezhentsova K.V., Shmyryeva O.M. Study of nanostructured layers of single-crystal silicon by scanning tunnel spectroscopy // Functional Materials. –2008. – Vol.15, No.1. - P. 74-77.

30. Качинская Т.С., Мельниченко Н.Н., Стародуб Н.Ф., Шмырева А.Н. Нанобиосенсоры для определения концентрации микотоксинов // Электроника и связь. Тематический выпуск «Проблемы электроники». – 2008. - ч. 2. – С. 153–159.

31. Андрущенко В.О., Кір’єв А.M., Лендел В.В., Лисенко О.Г., Мельниченко М.М., Міцкевич Є. І., Нікітенко В.М. Скануючий мікро-нано модифікатор // Вісник Київського університету Серія: фізико-математичні науки. – 2008. - №3.

32. Беженар А.А., Копань В.С., Півень Н.І.. Електроопір шаруватого композиційного матеріалу фторопласт-вуглецеві нанотрубки // Наносистемы, наноматериалы, нанотехнологии. - 2008. - Т.6, №1. – С.25-30.

33. Беженар А.А., Копань В.С., Хуторянська Н.В.. Термо-е.р.с. фторопласту відносно міді // Вісник Київського університету, Серія: фіз.-мат. науки. – 2008. –  №3.

34. Наконечна О.І., Поперенко Л.В., Юргелевич І.В. Особливості оптичного поглинання тонких плівок на основі TiAlSiN // УФЖ.

Список тез доповідей

1. Korniyenko M.Ye., Shevchenko V.B., Makara V. A., Veblaya T.S. IR spectroscopic study of water in porous silicon subjected to various physical treatments // Porous semiconductors – science and technology (PSST2008): Materials of 6th International conference. Mallorca, March 10-14, 2008.- Mallorca, Spain, 2008.- P.354-355.

2. Shevchenko V.B., Makara V.A.,SteblenkoL.P., Veblaya T.S., Kuryliuk A.N., Kravchenko V.N. Modification of surface and change in photoluminescence of porous silicon under action of a weak magnetic field // Porous semiconductors – science and technology (PSST2008): Materials of 6th International conference. Mallorca, March 10-14, 2008.- Mallorca, Spain, 2008.- P.352-353.

3. Рево С.Л., Лозовый Ф.В., Семенцов Ю.И. Влияние деформации растяжением на электросопротивление нанокомпозиционного материала полимер-углерод // Наноструктурные материалы - 2008: Беларусь-Россия-Украина: Материалы первой Международной научной конференции. Минск, 22-25 апреля 2008 г.- Минск, 2008. - С. 372.

4. Бабич Н.Г., Захаренко Н.И., Семенько М.П. Синтез Нанокомпозиционных материалов ТРГ-Со прямым восстановлением из ацетата // Наноструктурные материалы - 2008: Беларусь-Россия-Украина: Материалы первой Международной научной конференции. Минск, 22-25 апреля 2008 г.- Минск, 2008. - С.380.

5. Рево С.Л., Лозовый Ф.В., Дашевский Н.Н.. Электросопротивление и термо-э.д.с. нанослоистого композиционного материала на основе железа, алюминия и углеродных нанотрубок // Материаловедение тугоплавких соединений: достижения и проблемы: Труды Междунар. конф. Киев, 27-29 мая 2008 г. - Киев, 2008. - С. 136.

6. Teselko P., Mykhaliuk O. The changes in the X-ray scattering by ordered dislocation structures during the strain ageing process in Cz-Si // 9th Biennial Conference on High Resolution X-Ray Diffraction and Imaging. Linz (Austria), 15-19 September 2008.

7. Teselko P., Mykhaliuk O. The X-ray investigation of oxygen-containing defects in Cz-Si under isothermal annearling //9th Biennial Conference on High Resolution X-Ray Diffraction and Imaging. Linz (Austria), 15-19 September 2008.

8. Семенцов Ю.И., Ступак В.С., Рево С.Л., Лозовый Ф.В., Шевченко И.П.. Эластомеры, наполненные углеродными нанотрубками для работы в экстремальных условиях // Материалы и покрытия в экстремальных условиях: Материалы V Междунар. конф. Жуковка, Большая Ялта, 22-26 вересня 2008 р. – Жуковка; Большая Ялта, 2008. - С. 164.

9. Рево С.Л., Лозовый Ф.В., Иваненко Е.А., Максимова Г.А.. Влияние термоциклирования на электрофизические характеристики многослойного нанокомпозиционного материала на основе железа и алюминия // Материалы и покрытия в экстремальных условиях: Материалы V Междунар. конф. Жуковка, Большая Ялта, 22-26 вересня 2008 р. – Жуковка; Большая Ялта, 2008. - С. 213.

10. Лозовый Ф.В., Рево С.Л., Копань В.С., Дашевский Н.Н., Хуторянская Н.В.. Наведенная деформацией термо-э.д.с. многослойной композиции Fe-Al // Материалы и покрытия в экстремальных условиях: Материалы V Междунар. конф. Жуковка, Большая Ялта, 22-26 вересня 2008 р. – Жуковка; Большая Ялта, 2008. - С. 220.

11. Бабич M.Г. Захаренко M.И., Орленко M.В., Семенько М.П. влияние термической обработки на магнитные и транспортные свойства аморфных сплавов типа finemet // Материалы и покрытия в экстремальных условиях: Материалы V Междунар. конф. Жуковка, Большая Ялта, 22-26 вересня 2008 р. – Жуковка; Большая Ялта, 2008. - С.226.

12. Захаренко М.І., Семенько М.П. Еволюція електроопору нанокомпозитів ТРГ-Со при низькотемпературних відпалах // Тез.доп. Міжнар.конф. «НСС-2008». Ужгород, 13-16 жовтня 2008. - С.106.

13. Бабич Н.Г., Захаренко Н.И., Носенко А.В. Семенько М.П. О влиянии примесных атомов молибдена на термическую стабильность и магнитные свойства аморфных сплавов Fe-Si-B // Современные проблемы физики металлов: Тез. докл. Междунар. конф. Киев, 7-9 октября 2008 г. - Киев: ИМФ НАН Украины, 2008. – С.293.

14. Лозовый Ф.В., Рево С.Л., Иваненко Е.А., Шевченко И.П.. Особенности влияния структуры слоистого нанокомпозиционного материала железо-алюминий на его свойства // Современные проблемы физики металлов: Тез. докл. Междунар. конф. Киев, 7-9 октября 2008 г. - Киев: ИМФ НАН Украины, 2008. – С.

15. Пушкарчук А.Л., Пушкарчук В.А., Зинчук О.В., Мазаник А.В., Федотов А.К., Лозовый Ф.В., Иваненко Е.А. Моделирование методом функционала плотности атомных и электронных свойств наноструктурированных слоев кремния, легированных атомами водорода и кислорода // Фізико-хімічні основи формування і модифікації мікро- та наноструктур: II Міжнар. наукова конф. Харків, 8-10 жовтня 2008 р. – Харків, 2008. – Т.2. - С.518.

16. Зинчук О.В., Мазаник А.В., Пилипенко В.А., Пушкарчук А.Л., Пушкарчук В.А., Федотов А.К., Лозовый Ф.В., Иваненко Е.А. Формирование наноструктурированого диэлектрического кислородсодержащего слоя на поверхности пластин кремния повергнутого низкоэнергетичной низкотемпературной гидрогенизации // Фізико-хімічні основи формування і модифікації мікро- та наноструктур: II Міжнар. наукова конф. Харків, 8-10 жовтня 2008 р. – Харків, 2008. – Т.2. - С.519.

17. Shevchenko V.B., Dacenko O.I. Makara V.A. Sensivity of nanoporous silicon photoluminescence in a nanoporous silicon / water/ polynucleotide system // Сенсорна електроніка та мікросистемні технології, СЕМСТ–3: 3-я Міжнародна науково-технічна конференція. Одеса, Україна, 2–6 червня 2008. – Одеса, 2008. - C. 234.

18. Корниенко М. Е., Макара В. А., Шевченко В.Б. Связь фотолюминесценции пористого кремния с состоянием связанной системы вода-окисная пленка SiO2 // Сенсорна електроніка та мікросистемні технології, СЕМСТ–3: 3-я Міжнародна науково-технічна конференція. Одеса, Україна, 2–6 червня 2008. – Одеса, 2008. - C. 233.

19. Korniyenko M.Ye., Makara V.A., Shevchenko V.B., Veblaya T.S. Study of water in the nanoporous silicon subjected to various physico-chemical treatments by IR spectroscopy // Physics of liquid matter: modern problems: 4th International Conference. Kyiv, Ukraine, May 23-26, 2008. – Kyiv, 2008. - P.164.

20. Макара В.А., Шевченко В.Б. Эволюция оптических характеристик наноструктурированного кремния при физикo-химических обработках // Наноструктурны системи: технології-структура-властивості-застосування, НСС-2008: Міжнародна конференція. Ужгород, Україна, 13-16 жовтня 2008. – Ужгород, 2008. - C. 22.

21. Korniyenko M.Ye., Makara V.A., Shevchenko V.B., Luchenko A.I. The induction of the porous silicon photoluminescence by non-equilibrium excitation overmode vibration of water // Proceedings of the IV International conference “Electronics and Applied Physics”, - Kyiv, Ukraine, October, 23-25, 2008. - P.52-53.

22. Шульженко А.А., Соколов А.Н., Лошак М.Г., Александрова Л.И., Гомеляко В.М., Белявина Н.Н. Спекание высокобористых соединений в условиях высоких давлений и температур // Тезисы докл. Международной конференции «Материаловедение тугоплавких соединений: достижения и проблемы». 27-29 мая 2008 г. Киев. Украина.

23. Коновал С.М., Беженар Н.П., Божко С.А., Белявина Н.Н. Механизм реакционного спекания КНБ с алюминием при высоком давлении // Тезисы докл. Международной конференции «Материаловедение тугоплавких соединений: достижения и проблемы». 27-29 мая 2008 г. Киев. Украина. c. 126.

24. Гарбуз Т.А., Беженар Н.П., Божко С.А., Белявина Н.Н., Маркив В.Я. Бориды титана и алюминия в композитах КНБ // Тезисы докл. Международной конференции «Материаловедение тугоплавких соединений: достижения и проблемы». 27-29 мая 2008 г. Киев. Украина. c. 128.

25. Беженар Н.П., Коновал С.М., Божко С.А., Белявина Н.Н., Маркив В.Я. Реакционное взаимодействие в системе cBN—Al при высоком давлении // Физика и техника высоких давлений (сдана в печать в сентябре 2008 г.; одноименный доклад "Reactionary interaction in cBN–Al system at high pressure" представлен на 10-й Международной конференции "Высокие давления —2008", 16-20 сентября, Судак, Крым, Украина").

26. Беженар Н.П., Божко С.А. Гарбуз Т.А., Белявина Н.Н., Маркив В.Я., Олейник Г.С. Фазовый состав и структура композитов cBN–TiB2–Al, полученных спеканием при высоком давлении // Физика и техника высоких давлений (сдана в печать в сентябре 2008 г.; одноименный доклад "Phase compound and structure of cBN–TiB2–Al obtained by the sintering at high pressure" представлен на 10-й Международной конференции "Высокие давления —2008", 16-20 сентября, Судак, Крым, Украина").

27.Корниенко М.Е., Макара В.А., Стебленко Л.П., Калиниченко Д.И., Курилюк А.Н., Кутовой С.Ю., Шевченко В.Б. Долговременные изменения микротвердости и химических связей кремния при действии магнитного поля и микроволнового излучения. // Актуальные проблемы прочности: XLVII Международной научной конференции. Нижний Новгород, Россия, 1-5 июля 2008 г. - Нижний Новгород, 2008. – ч.2. – C.251-253.

28. Макара В.А., Стебленко Л.П., Науменко С.М., Кобзар Ю.Л., Курилюк А.М., Кріт О.М., Руденко О.В. Зміна мікротвердості кристалів кремнію, індукованих слабо інтенсивним рентгенівським випромінюванням. // Труды XVIII международной конференции по физике радиационных явлений и радиационному материаловедению. Алушта, Крым, 8-13 сентября 2008 г. – Алушта, 2008. – C. 402-403.

29. Макара В.А., Стебленко Л.П., Крит А.Н., Курилюк А.Н., Кобзарь Ю.Л., Науменко С.Н., Весна Г.В., Руденко О.В. Магнитомеханический эффект в кристаллах кремния, обусловленный влиянием градиентного магнитного поля // Фазовые превращения и прочность кристаллов: V Международная конференция. Черноголовка, Россия, 17-21 ноября 2008 г. - Черноголовка, 2008. – C.

30. Revo S.L., Lozovy F.V., Ivanenko K.O., Semensov Yu.I. Structure and properties of deformable nanocomposite materials based on rubber and carbon nanotubes // Optics & High Technology Material Science (SPO 2008): Ninth International Young Scientists Conference. Kyiv, October 23-26, 2008. – Kyiv, 2008. - P.140-142.

31. Semen’ko M.P. Interpretation of magnetoresistance dependencies on magnetic field using anisotropy field formalism // Optics & High Technology Material Science (SPO 2008): Ninth International Young Scientists Conference. Kyiv, October 23-26, 2008. – Kyiv, 2008. - P.47-49.

32. Semen’ko M.P., Babich M.G., Zakharenko M.I. Magnetoresistance of Co-Si-B amorphous alloys doped by Fe and Cr // Optics & High Technology Material Science (SPO 2008): Ninth International Young Scientists Conference. Kyiv, October 23-26, 2008. – Kyiv, 2008. - P.50-52.

33. Kachinskaya T.S., Melnichenko M.M., Starodub M.F., Shmyryeva O.M., Yurevich E.P. Possibility of use of nanostructured silicon in biosensor controls // “Nanostructure materials, applied optics and photonics” at international symposium “Nanostructures: Physics and Technology””: International school-conference for young scientists. Vladivostok, Russia, July 14 – 18, 2008. - Vladivostok, 2008. - P.57.

34. Kachinskaya T.S., Melnichenko M.M., Starodub M.F., Shmyryeva O.M., Yurevich E.P. Production of biosensor controls on the basis of nanostructured silicon // Abstracts book, International Symposium on Surface Science and Nanotechnology (ISSS-5). Tokyo, Japan, November 9-13, 2008. - Tokyo, 2008. - P. 550.

35. Свеженцова К.В., Мельниченко М.М. Самоорганізація нанокристалічного кремнію в процесі хімічного травлення // Матеріали електронної техніки та сучасні інформаційні технології (МЕТІТ-3): Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. Кременчук, Україна, 21-23 травня, 2008. - Кременчук, 2008. - с.192-193.

36. Kachinskaya T., Melnichenko M., Starodub M., Shmyryeva O., Yurevich E. Possibility of use of Nanostructured Silicon in Biosensor Controls // 214th ECS Meet. Abstr. – Electrochem. Soc. – 2008. – Vol.802. – #1821.