Get Adobe Flash player

Увійти на сайт

Наш факультет

Наш університет

Керамічний щит

Главная

Публікації 2006

 

Навчальні посібники

1. Новиков М.М., Погорілий А.М., Оглобля В.І., Наконечна О.І.. Основи загальної фізики. Частина II. Для студентів нефізичних спеціальностей ВНЗ.- К.: Вид-во „Логос”, 2006. – 145 с.

2. М.Спека. Создание Web-сайтов. Самоучитель. М.: изд-во «Диалектика-Вильямс». 2006. –288 стр.

Список статей

1. Новиков М.М., Теселько П.О.  Дослідження змін розсіяння рентгенівських променів впорядкованими дислокаційними структурами в процесі деформаційного старіння //УФЖ. – 2006. – Т. 51, № 2. – С. 176-180.

2. Новиков М.М., Теселько П.О., Мельничук С.В. Дослідження змін розсіяння рентгенівських променів впорядкованими дислокаційними структурами в процесі деформаційного старіння // Металофиз. новейшие технол. – 2006. – Т. 28, №5. – С. 631-641.

3. Белоус М.В., Когутюк П.П., Суркова Е.Т. Взаимодействие излучения и частиц с конденсированным веществом // Металлофиз. новейшие технол. – 2006. – Т. 28, №1. – С.107-122.

4. Шмырева А.Н., Мельниченко Н.Н. Сенсорные системы с применением нанопористого кремния. // Электроника и связь. Тематический выпуск «Проблемы электроники», Ч.1, 2006.-С.17-22.

5. Макара В.А., Стебленко Л.П., Кольченко Ю.Л., Науменко С.М., Волкова Т.В., Стельмах О.І. Вплив водних розчинів та хімічної обробки на магнітомеханічний ефект. // Фізика і хімія твердого тіла. – 2006. – т.7, №1. – C.131-137.

6. Макара В.А., Стебленко Л.П., Лісовський Ю.Г., Кольченко Ю.Л., Науменко С.М., Мазунов Д.О., Мокляк Ю.Ю. Вплив слабкого магнітного поля на структурний стан та механічні властивості кристалів кремнію. // Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics. – 2006. – Vol.9, No.2 – p.1-3.

7. Свеженцова Е.В., Мельниченко Н.Н. Изучение антиотражающей способности наноструктурированной поверхности монокристаллического кремния// Труды конференции. Х конференция студентов, аспирантов и молодых ученых по физике полупроводниковых, диэлектрических и магнитных материалов (ПДММ-2006), Владивосток. С. 95-99.

8. Макара В.А., Дуб С.М., Весна Г.В., Горячова В.Ю.  Поведінка механічних характеристик нанооб’ємів іонних кристалів // Вісник Київського університету. Cерія Фізико-математичні науки. - 2006. - № 4. - C.507-513.

9. Захаренко М.І., Копань В.С., Копань Ю.В., Хуторянська Н.В.. Вплив магнітного поля і механічних напруг на термо-е.р.с. аморфного сплаву Fe75Ni4Mo3Si2B16 // Вісник Київського університету, Серія: фіз.-мат. науки. – 2006. – №2 – С.420-427.

10. Беженар А.А., Копань В.С., Півень Н.І. Електроопір композиційного матеріалу фторопласт-вуглецеві нанотрубки // Вісник Київського університету. Cерія Фізико-математичні науки. - 2006. - № 3. - C.410-414.

11. Popov O.Yu., Kazo I.F., Makara V.A. Biphasic ceramic material fracture toughness calculation // Functional Materials. –  2006. – Vol. 13, №1. –  Р. 26 – 29.

12. Захаренко Н.И., Спека М.В., Белявина Н.Н., Бабич Н.Г., Маркив В.Я. Магнитная восприимчивость фаз серии YGexGa3-x со структурами производными от типа SmNiGe3 / Металлофизика и новейшие технологии. - 2006. - № 3. - С. 397-410.

13. Тітов Ю.О., Бєлявіна Н.М., Слободяник М.С., Тимошенко М.В. Особливості механізму утворення та кристалічна структура МІ модифікацій LnTaO4 // Український хімічний журнал. - 2006.- Т.72, № 2. - С. 84-89.

14. Зінченко В.Ф., Єфрюшіна Н.П., Марків В.Я., Єрьомін О.Г., Стоянова І.В., Бєлявіна Н.М., Ткач В.М., Мозкова О.В., Захаренко М.І. Склад, структура, оптичні та магнітні властивості фаз у системі YbF3 - CeF3 // Український хімічний журнал. - 2006. - № 3. - C. 26-30.

15. Беженар Н.П., Божко С.А., Романко Л.А., Белявина Н.Н. Твердость и электрическое сопротивление композитов системы cBN-Al-TiC, полученных реакционным спеканием при высоком давлении // Сверхтвердые материалы. - 2006. - № 3. - С.

16. Беженар Н.П., Шульженко А.А., Шведов Л.К., Божко С.А., Белявина Н.Н. Фазовый переход cBN->hBN в нанопорошке под действием высокого квазигидростатического давления без термической активации // Сверхтвердые материалы. - 2006. - № 4. - С.

17. Кріштова О.В., Беженар М.П., Божко С.А., Бєлявіна Н.М. Структура та властивості полікристалів, одержаних при спіканні порошків cBN з добавками ZrN i Al в умовах високого тиску // Породоразрушающий и металлообработывающий инструмент– техника и технология его изготовления и применения: Сб. Научных трудов. - 2006. - Киев: ИСМ им. В.Н.Бакуля. - Вып. 9. - С. 263-270.

18. Гарбуз Т.О., Беженар М.П., Божко С.А., Бєлявіна Н.М. Спікання при високому тиску порошків cBN з добавками TiB2 i Al та властивості одержаних полікристалів // Породоразрушающий и металлообработывающий инструмент– техника и технология его изготовления и применения: Сб. Научных трудов. - 2006. - Киев: ИСМ им. В.Н.Бакуля. - Вып. 9. - С. 271-277.

19. Беженар М.П., Лошак М.Г., Шульженко О.О., Александрова Л.І., Божко С.А., Белявина Н.М., Заіка М.І. Фізико-механічні властивості та структура полікристалічних матеріалів, отриманих з порошків cBN різної дисперсності // Породоразрушающий и металлообработывающий инструмент– техника и технология его изготовления и применения: Сб. Научных трудов. - 2006. - Киев: ИСМ им. В.Н.Бакуля. - Вып. 9. - С. 169-174.

20. Беженар Н.П., Божко С.А., Шульженко А.А., Шведов Л.К., Белявина Н.Н. Фазовое превращение cBN->hBN под высоким давлением при комнатной температуре в порошках кубического нитрида бора, содержащих фракции нанодиапазона // Породоразрушающий и металлообработывающий инструмент– техника и технология его изготовления и применения: Сб. Научных трудов. - 2006. - Киев: ИСМ им. В.Н.Бакуля. - Вып. 9. - С. 197-203.

21. Туркевич В.З., Гаран А.Г., Белявина Н.Н. Системы  Al – Ni – C  и  Si – Ni – C при высоких давленях: методика построения диаграмм состояния и синтеза алмаза // Сверхтвердые материалы. - 2006. - № 4. - С. 3-12.

22. Бабич Н. Г., Захаренко Н. И, Еременко Г. В., Семенько М. П.. О природе аномалии электросопротивления низколегированных аморфных сплавов на основе системы CoSiB // ФММ.- 2006.- Т.102, №3.- С. 273-279.

23. Zakharenko M., Babich M., Yeremenko G., Semen’ko M. The influence of 3d-impurities on magnetic and transport properties of CoSiB metallic glasses // J.Magn.Magn. Mater.- 2006.- V.304, N2.- P. e525-e527.

24. Вовченко Л.Л., Мацуй Л.Ю., Захаренко Н.И., Капитанчук Л.М., Брусиловец А.И. Термическая стабильность нанокомпозитных материалов графит-кобальт // Неорг. матер. –2006.- 42. – С. 22-26.

25. Бабич Н.Г., Захаренко Н.И., Куницкий Ю.А., Мацуй Л.Ю, Наконечна О.И., Семенько М.П. Синтез нанокомпозиционных материалов ТРГ-Со в неравновесных условиях // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології. – 2006. – T. 4,  №3.- C.

26. Захаренко М. І. Семенько М. П. Вплив легування перехідними металами на електроопір аморфних сплавів на основі Fe.// Вісн. Київського ун-ту. Фіз.-мат.науки– 2006 - № 4. – С.439-443.

27. Захаренко М. І. Про природу гігантських магнітних моментів в сплавах хрому з рідкісноземельними елементами// Вісн. Київського ун-ту. Фіз.-мат.науки– 2006 - №3. – С.479-483.

28. Бабич М.Г., Захаренко М.І., Семенько М.П., Орленко М.В., Термомагнітна поведінка складнолегованих аморфних сплавів на основі Fe84Si2B14 // Вісн. Київського ун-ту. Фіз.-мат.науки – 2006 - №1. – С.318-322.

29. Репецький С.П., Яремко Р.О., Захаренко М.І., Скляров Ю.П. Зв‘язок магнетної та атомової структур в стопі Гойслера Cu2MnAl // Металлофиз. новейшие технол. – 2006. - Т.28, № 2. – С.251-257.

30. Babich M., Zakharenko M., Orlenko M. Magnetic properties of amorphous and nanocrystalline FINEMET type iron-based alloys // Function materials. – 2006. – V.13, N 1. – P.192-196.

31. Рево С.Л., Шевченко І.П., Іваненко К.О. Особливості структури та властивості шаруватих нанокомпозиційних матеріалів // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології. – 2006. – Т.4, № 2. – с.311-345.

32. Семко Л.С., Горбик П.П., Рево С.Л., Сторожук Л.П., Оранська О.І., Скрипка О.І. Структура та магнітні властивості нанокристалічного магнетиту і нанокомпозитів на його основі // Вісник Київського університету. Серія Фізико-математичні науки. – 2006. – Вип.4. – С.472-480.

33. Luchenko A.I.,  Melnichenko M.M., Svezhentsova K.B., Shmyryeva O.M. Complex studies of properties of nanostructured silicon // Proc. of SPIE Nanoingineering: Fabrication, Properties, Optics and Devices III. USA.- 2006.-V.6327.- P.632716-1-632716-11.

34. Макара В.А., Стебленко Л.П., Курилюк А.М., Оглобля В.І., Кольченко Ю.Л., Науменко С.М. Вплив радіаційного опромінення на магнітомеханічний ефект та характер його релаксації // Вісник Київського університету, Серія: фізико-математичні науки. – 2006. – в.1. – C.370-378.

35. Беженар А.А., Копань В.С., Магдич В.Д. Повзучість фторопласту в модельному композиційному матеріалі // Вісник Київського університету, Серія: фіз.-мат. науки. – 2006. –  №1 –  С.323-327.

36. Макара В.А., Стебленко Л.П., Курилюк А.М., Кольченко Ю.Л., Науменко С.М. Матвєєва О.В., Кріт О.М. Зміна мікротвердості кристалів кремнію в магнітних полях з різною індукцією. // Вісник Київського університету, Серія: фізико-математичні науки. – 2006. – в.4. – C.444-448.

37. Копань В.С., Лень Т.А., Лозовий Ф.В., Мацуй Л.Ю. Дослідження вуглецевих нанотрубок на електронному мікроскопі // Вісник Київського університету, Серія: фіз.-мат. науки. – 2006. –  №1 –  С.431-437.

38. Zakharenko M., Babich M., Nosenko A., Nakonechna O.Crystallization of rapidly quenched ribbons based on Fe82Si2B16 under isothermal annealing// J.Magn.Magn. Mater.- 2006.- V.304, N2.- P. e721-e723.

39. Бабич Н.Г., Захаренко Н.И., Носенко А.В., Семенько М.П. Влияние примесей на магнитные и электрические свойства быстрозакаленных сплавов Fe-Si-B // Новые магнитные материалы микроэлектроники. – М.: МГУ, 2006. – С.1100-1102.

40. Рево С.Л., Іваненко К.О., Подоба Я.О. Процеси перколяції в композиційних сумішах порошків фторопласту та термічно розширеного графіту // Вісник Київського університету. Серія Фізико-математичні науки. – 2006. – Вип.3. – С.543-546.

41. Копань В.С., Хуторянська Н.В., Копань Ю.В. Вплив магнітного поля і механічних напруг на термо-е.р.с. аморфного сплаву Fe78,5Ni1Mo0,5Si6B14 // Вісник Київського університету. Серія Фізико-математичні науки. – 2006. – Вип.3. – С.484-488.

42. Новіков М.М. Спиридонова І.М., Філоненко Н.Ю. Особливості боридних фаз у вуглецевих сталях, що містять бор // Вісник Київського університету. Серія Фізико-математичні науки. – 2006. – Вип.3. – С.525-530.

Список тез доповідей

1. Kuchacova T., Makara V.  Dependence kinetics of accumulation up the light sum of ceramics ZnS-Cu from a doze of a proton irradiation // III International Conference on Hydrogen Bonding and Molecular Interactions, 15 - 21 May, 2006, Kyiv, Ukraine.

2. Kuchacova T., G. Vesna, V.Degoda  Photo and X-ray luminescence  proton irradiation  of ceramics ZnS-Cu // III International Conference on Hydrogen Bonding and Molecular Interactions, 15 - 21 May, 2006, Kyiv, Ukraine.

3. Momot N.I., Melnichenko M.M.,  Svezhentsova K.V. Study of morphology of a surface by methods of X-ray topography./ Abs. 7-th International Young Scientists Conference Optics and High Technology Material Science SPO 2006 26 - 29 October 2006, Kyiv, Ukraine. P.41.

4. Vesna G.V., Kuchakova T.A., Makara V.A. Dependence kinetic phosphorescence of ceramics ZnS-Cu from a doze of a proton irradiation // 17th International School-Seminar Spectoscopy of    molecules and crystals, Beregovoe, September 2006.

5. Vesna G.V., Sofienko A.A., Degoda V.Ya., Kyiak B.R. X-ray luminescence  and  X-ray conductivity  of  ZnSe semiconductor // III International Conference on Hydrogen Bonding and Molecular Interactions, 15 - 21 May, 2006, Kyiv, Ukraine.

6. Vesna G.V., Sofienko A.A., Degoda V.Ya., Kyiak B.R. X-ray luminescence  and  X-ray conductivity  of  ZnSe semiconductor //  Lumdetr 2006 6 Europen Conference of Luminescent Detectors and Transformer of Ionizing Radiation, june 19-23, Lviv, Ukraine.

7. M.Illie, M.Speka, S.Matteї, J.-C.Kneip, A.Nichici, Soudage laser par transparence des thermoplastiques: effects des charges sur le procede/ MATERIAUX 2006, 13-17 Novembre 2006, Dijon, France.

8. Chumak V., Titov Y., Belyavina N., Markiv V., Slobodyanik M., Yaschuk V. Crystal structure of La5Ti4GaO17/Abstract: XII International seminar on physics and chemistry of solids. Lviv. 28-31 may 2006. P. 98.

9. Беженар Н.П., Шульженко А.А., Олейник Г.С., Божко С.А., Белявина Н.Н. Спекание поликристаллических материалов на основе кубического нитрида бора из субмикронных порошков, содержащих фракции нанодиапазона/Тезисы докл.: 9-ой Международной конференции “Высокие дaвления 2006. Фундаментальные и прикладные аспекты. Судак. Крым. Украина. 17-22 сентября 2006. Изд-во Донецк: Норд-Пресс. 2006. С.106.

10. Semen’ko M.P., Zakharenko M.I. Tensoresistance effect in amorphous alloys on the base of 3d transition metals// Труды 4-Международ. конф. МЕЕ-2006, Жуковка, АР Крым, 18-22 сентября, 2006. – С.242.

11. Овсиенко И.В., Лень Т.А., Мацуй Л.Ю., Захаренко Н.И. Магнитная восприимчивость как метод контроля чистоты наноуглеродного материала // Труды 4-Международ. конф. МЕЕ-2006, Жуковка, АР Крым, 18-22 сентября, 2006. – С.252.

12. Вовченко Л.Л., Брусиловец А.И., Захаренко М.И. Термическая стабильность нанокомпозитов графит-никель // Труды 4-Международ. конф. МЕЕ-2006. – Жуковка, АР Крым, 18-22 сентября, 2006. – С.257.

13. Semen’ko M.P., Babich M.G., Zakharenko M.I. Structure and transport properties of TEG-Cu nanocomposite materials synthesized by thermal vacuum deposition// Mater.Int.Meeting CNM’2006. – Uzhgorod, 2006. – P.306-307.

14. Захаренко М., Семенько М., Єрьоменко Г. Вплив структурної релаксації на функціональні властивості аморфних металевих сплавів на основі кобальту // Матер.Міжнар. наук.-практ.конф. “Структурна релаксація в твердих тілах” (23-25 травня 2006 р.) – Вінниця, 2006. – С.59-60.

15. Рево С.Л., Шевченко І.П., Іваненко К.О. Амплітудні залежності внутрішнього тертя аморфно-кристалічних газотермічних покриттів // Структурна релаксація у твердих тілах: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (23-25 травня 2006 р.). – Вінниця: ТОВ «Планер», 2006. – С. 137-139.

16. Revo S., Ivanenko K., Kopan V., Nedilko S., Scherbatskii V., Hutoryanska N. Diamond-copper thin film composite material // 2nd International Workshop on Physics and Technology of Thin Films (June 26-30, 2006). – Praha, 2006. – P.73.

17. Luchenko A.I.,  Melnichenko M.M., Svezhentsova K.B. Self-organizing nanostructure on single-crystal silicon surface // Materials of the 5th International Conference Porous Semiconductors-science and technology. 12-17.03.2006. Sitges-Barcelona, Spain. P.262-263.

18. Лученко А.И., Свеженцова Е.В., Мельниченко Н.Н. Исследование морфологии наноструктурированной поверхности монокристаллического кремния для газовых сенсоров // Тез. докл.  12-Всероссийская научная конференция студентов физиков и молодых ученых. ВНКСФ-12, Новосибирск,  23-29 марта 2006, Россия. С.224-225.

19. Лученко А.И., Мельниченко Н.Н., Свеженцова Е.В. Исследование газовой чувствительности наноструктурированной поверхности монокристаллического кремния // Тез. докл. ХIII Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых по фундаментальным наукам "Ломоносов -2006", Москва, МГУ, 13-15 апреля 2006, Россия,- С.74.

20. Luchenko A., Melnichenko M., Svezhentsova K. Creation of nanostructure on single-crystal silicon surface // Abs. 3rd IUPAC-sponsored International Symposium on Macro- and Supramolecular Architectures  and Materials (MAM-06): Practical Nano-Chemistry and Novel Approaches. 28 May – 1 June 2006, Waseda, Tokyo, Japan. P.289.

21. Макара В.А. , Стебленко Л.П., Кольченко Ю.Л., Науменко С.Н., Курилюк А.Н. Магнитомеханический эффект и особенности его релаксации в кристаллах кремния // Сборник тезисов по материалам ІV международной конференции «Фазовые превращения и прочность кристаллов». – Черноголовка, Россия, 4-8 сентября 2006 года. – C.23.

22. Luchenko A.I., Melnichenko M.M., Svezhentsova K.B. Chemical modification of single-crystal silicon surface // Abs. The Fifth International edition of: Romanian conference on advanced materials (ROCAM 2006) 11-14 September 2006, Bucharest-Magurele, Romania. P.88-89.

23. Макара В.А., Стебленко Л.П., Курилюк А.М., Науменко С.М., Кольченко Ю.Л., Кравченко В.М., Волкова Т.В. Вплив магнітного поля на мікротвердість германію // Збірник наукових праць по матеріалам міжнародної науково-практичної конференції «Структурна релаксація у твердих тілах». – Вінниця, Україна, 23-25 травня 2006 року. – C.245-247.

24. Макара В.А., Стебленко Л.П., Курилюк А.М., Кольченко Ю.Л., Науменко С.М., Под’яловський Д.Й., Кравець А.Ф., Матвєєва О.В. Магніторезонансне знеміцнення кристалів кремнію. // Збірник наукових праць по матеріалам міжнародної науково-практичної конференції «Структурна релаксація у твердих тілах». – Вінниця, Україна, 23-25 травня 2006 року. – C.249-251.

25. Макара В.А., Стебленко Л.П., Курилюк А.М., Науменко С.М., Кольченко Ю.Л., Руденко О.В., Матвєєва О.В. Вплив металевих покриттів на характер релаксації магнітомеханічного ефекту // Збірник наукових праць по матеріалам міжнародної науково-практичної конференції «Структурна релаксація у твердих тілах». – Вінниця, Україна, 23-25 травня 2006 року. – C.251-253.

26. Макара В.А., Фирстов С.О., Стебленко Л.П., Матвеева О.В., Курилюк А.Н., Кольченко Ю.Л., Науменко С.Н., Горбань В.Ф. Изменение механических характеристик кремния c нанокластерами структурных дефектов под действием магнитного поля. // 45 Международная конференция «Актуальные проблемы прочности». – Белгород, Россия, 25 - 28 сентября 2006 года. – C.

27. Макара В.А., Погорелый А.Н., Стебленко Л.П., Курилюк А.Н., Науменко С.Н., Кольченко Ю.Л., Кравец А.Ф., Подъяловский Д.И., Матвеева О.В. Магнитомеханический эффект в кристаллах кремния в микроволновом поле. // Международная конференция «Взаимодействие излучения с веществом и ее применение в технологии 2006». – Каунасс, Литва, 28-30 сентября 2006 года. – C.

28. Макара В.А., Стебленко Л.П., Матвеева О.В., Курилюк А.Н., Науменко С.Н., Кольченко Ю.Л. Изменение топологии поверхности и дефектно-примесного состояния монокристаллического кремния под влиянием слабого постоянного магнитного поля // II международная научная конференция «Материалы и структуры современной электроники». – Минск, Беларусь, 5-6 октября 2006 года. – C.

29. Makara V.A., Steblenko L.P., Kuryliuk A.M., Naumenko S.M., Kolchenko Yu.L., Kravchenko V.M. The influence of laser irradiation on the magnetomechanical effect in silicon crystals // 7-th International Young Scientists Conference „Optics and High Technology Material Science SPO 2006“ – Kyiv, Ukraine, 26-29 October 2006. – C.127.

30. Попов А.Ю., Казо И.Ф., Макара В.А., Чернобук С.В. Структурно-фазовые превращения в процессе синтеза композиционных материалов на основе карбидов и боридов титана и гафния с ультрадисперсными включениями углерода // тезисы докладов 4-й международной конференции “Фазовые превращения и прочность кристаллов”, Москва, Черноголовка, 4 - 8 сентября 2006г.

31. Беженар А.А., Копань В.С., Пивень Н.И., Рево С.Л., Хуторянська Н.В. Электросопротивление в больших электрических полях слоистого материала из фторопласта и углеродных нанотрубок // Материалы и покрытия в экстремальных условиях: исследования, применение, экологически чистые технологии производства и утилизации изделий (МЕЕ-2006): Материалы четвертой Международной конференции (18-22 сентября 2006 г.). – Жуковка, 2006. – С.217.

32. Новиков Н.Н., Теселько П.О., Михалюк О.В. Особенности кинетики роста кислородосодержащих преципитатов в Cz-Si при термической обработке // II Международная конференция "Стратегия качества в промышленности и образовании". – Варна, Болгария. – 2006. – Т. 1. – C. 336-338.

33. Novikov M.M., Teselko P.O., Mykhaluk O.V. Kinetics of clusters growth in Cz-Si under heat treatment // Materials of international meeting “Clusters and nanostructured materials”. – Uzgorod-‘Karpaty’, Ukraine. – 2006. – P. 73-74.

34. Рево С.Л., Дашевський М.М., Іваненко К.О., Подоба Я.О. Процеси перколяції та структурної релаксації в нанокомпозиційних матеріалах фторопласт-вуглецеві нанотрубки // Структурна релаксація у твердих тілах: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (23-25 травня 2006 р.). – Вінниця: ТОВ «Планер», 2006. – С. 88-90.

35. Рево С.Л., Семенцов Ю.И., Дашевский Н.Н., Гулак Н.В. Критические плотности тока для перколяционной системы фторопласт-углеродныые нанотрубки // Материалы и покрытия в экстремальных условиях: исследования, применение, экологически чистые технологии производства и утилизации изделий (МЕЕ-2006): Материалы четвертой Международной конференции (18-22 сентября 2006 г.). – Жуковка, 2006. – С.262.