Get Adobe Flash player
Главная

Попов Олексій Юрійович

доцент кафедри фізики металів, кандидат фіз.-мат. наук, доцент.

Е-mail: alexey.popov1861@gmail.com

Освіта і кар`єра: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, фізичний факультет, аспірантура кафедри фізики металів. В 2006 р. захистив кандидатську дисертацію «Формування структури та тріщиностійкість керамічних композиційних матеріалів з ультрадисперсними включеннями вуглецю». З 2012 - доцент кафедри фізики металів. В 2014 р. вступив до докторантури фізичного факультету.

Наукові інтереси: Реакційний синтез та дослідження керамічних та металокерамічних нанокомпозитів із підвищеною міцністю та тріщиностійкістю, створення шаруватих металокерамічних систем. Синтезовані матеріали розроблюються з метою створення елементів керамічної броні нового покоління, пластин для різання металів та буріння свердловин, а також жаростійких деталей керамічних двигунів.

Публікації

O. Yu. Popov, A.A. Sivak, H.Yu. Borodianska and I. L. Shabalin. High-toughness TiB2 – Al2O3 composite ceramics produced by the reactive hot-pressing with fusible components // Advances in Applied Ceramics: Structural, Functional and Bioceramics – 2014.

O. Yu. Popov. Structure and mechanical characteristics of TiB2-TiC-C and TiB2-B4C-C hetero-modulus ceramics produced by reactive hot pressing // Proceedings of “Sintering 2014”, Dresden, Germany.

А. А. Сивак, А. Ю. Попов, В. А. Макара. Структура и трещиностойкость композиционных материалов системы TiB2–Al2O3–Cr // Деформация и разрушение материалов – 2014, №2. – С. 21 – 25.

Попов О.Ю. Вплив поруватості на кінетику деградації міцності боридів внаслідок гелійового розпухання під дією нейтронного опромінення // Фізика і хімія твердого тіла – 2014, №1, том 15. – С. 198 – 202.

А. Ю. Клепко, А. Ю. Попов. Кинетика уплотнения и структура реакционно-прессованной керамики системы TiB2–Al2O3 // Деформация и разрушение материалов - 2013. - №12. – С. 14 – 18.

I.M. Totsky, V.V. Shynkarenko, O.Yu. Popov, V.A. Makara. Effect of neutron irradiation on non-equilibrium HfB2-B4C composites // Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, 2013. V. 16, N 1. P. 162-165.

Навчальні курси

  •  Методи синтезу та дослідження керамічних наноструктур
  •  Наноструктурні керамічні матеріали
  •  Основи експериментальної діяльності

Робоча програма Наноструктурні керамічні матеріали

Робоча програма Методи синтезу та дослідження керамічних наноструктур

Робоча програма Основи експериментальної діяльності