Get Adobe Flash player

Увійти на сайт

Наш факультет

Наш університет

Керамічний щит

Главная

Островський Лев Федорович

Народився 1 березня 1921 р. в селі Базалія Теофіпольського району Хмельницької області в сім’ї священика. Помер 11.01.2001 р. Прах після кремації похований в селищі Борова Фастівського району Київської області. Учасник наступальних боїв на Україні, в Білорусії та Польщі. Нагороджений орденом “Красная Звезда” та медалями “За отвагу”, “За победу над Германией” та ін.
         Фізичний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка закінчив у 1950 р. В 1955-1958 рр. працював викладачем фізики в Уманському сільськогосподарському інституті. В 1961 р. тут закінчив аспірантуру, працював асистентом і старшим викладачем  університету. З 1975 по 1986 р. – доцент кафедри фізики металів.
         Науковий інтерес Островського Л.Ф. був сконцентрований  на вивченні  дифузії при дії зовнішніх сил. Ним експериментально доведено, що при проходженні електричного струму в срібних зразках активовані домішкові атоми рухаються внаслідок розсіяння на них електронів провідності. З великою точністю визначена сила електричного вітру, що діє на активовані атоми. Були знайдені температурні залежності цих сил. Це явище стимульованої дифузії було використано рядом вчених для прогнозування довговічності інтегральних схем, в яких шляхи проходження струму короткі, а густини електроструму великі.
         Детальніше з науковим здобутком Островського Л.Ф. можна познайомитись по роботам:

  1. Кузьменко П.П., Островський Л.Ф. “Фізика твердого тіла”, 1962 р., №4, с. 3310-3314.
  2. Кузьменко П.П., Островський Л.Ф., Український фізичний фурнал, 1961, №6, с.525-529.

Кузьменко П.П., Островський Л.Ф., Ковальчук В.С. Фізика твердого тіла, 1962,  №4, с. 490-493.