Get Adobe Flash player
Главная

Оглобля Володимир Іванович

доцент кафедри фізики металів, к.ф.-м.н., доцент

Е-mail: alekson@kiev.ldc.net

Освіта і кар`єра: 1962-1966 – студент Остерського будівельного технікуму 1967-1973 – студент Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка. У 1973 закінчив фізичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка; 1974-1991 – інженер, молодший науковий співробітник НДЧ, старший науковий співробітник НДЧ, завідуючий лабораторією; З 1991 по теперішній час – доцент кафедри фізики металів Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Наукові ступені та звання: 1983 – кандидат фізико-математичних наук; 1991 – доцент

Наукові інтереси:  Дослідження процесів масопереносу в рідких і твердих металах та сплавах радіоізотопними методами. Дослідження ізотопних ефектів дифузії в рідких металах, масової, розмірної, температурної залежностей коефіцієнтів дифізії. Вивчення впливу неметалевих домішок на процеси масопереносу, на процеси утворення комплексів (наноугрупувань) в розплавах. Вивчення природи хімічного зв‘язку комплексів, визначення розмірів наноугрупувань, їх температур та енергій дисоціації.

Публікації

Автор 1 монографії, 2 навчальних посібників, 3 методичних посібників та понад 120 публікацій в науковій періодиці. Детальніше з науково-методичним доробком Оглоблі В.І. можна ознайомитись по роботах:

Булавін Л.А., Лисов В.І., Рево С.Л., Оглобля В.І., Цареградська Т.Л. Фізика іонно-електронних рідин. – К.: ВПЦ «Київський ун-т», 2008. – 367 с.

Оглобля В.І., Лозовой В.И., Чумаков А.Г. Температурная зависимость коэффициентов диффузии атомов и атомных группировок в жидких металлах // Металлофизика. – 1987. – Т.9, №3. – С.62-67.

Оглобля В.І., Лозовой В.И., Силантьев В.И. Диффузия и состояние малых примесей в жидком литии // Металлофизика. – 1988. – Т.10, №3. – С.43-46.

Оглобля В.І., Калинчук И.В. О влиянии примесей азота и водорода на диффузию в жидком литии // Металлофизика. – 1990. – Т.12, №6. – С.51-55.

Оглобля В.И. О влиянии примесей O, N на диффузию в расплавах Ga-In // Металлофизика и новейшие технологии. – 2002. – Т.24, №12. – С.1727-1736.

Оглобля В.И. Влияние примесей O, N, Al на диффузию в жидком In // Металлофизика и новейшие технологии. – 2005. – Т.27, №5. – С.697-704.

Лахін Б.Ф., Мартинчук К.К., Оглобля В.І., Поліщук А.П. Фізика. Модуль 4. Коливання і хвилі. Навч. посібник. – Київ: НАУ, 2007. – 232 с.

Макара В.А., Оглобля В.І., Плющай І.В., Цареградська Т.Л. Збірник задач з загальної фізики для біологів. Навч. посібник. – К.: ВПЦ «Київський ун-т», 2012. – 196 с.

Навчальні курси

Фізика твердого тіла

Термодинаміка твердого тіла

Додаткові розділи фізики конденсованого стану

Загальний курс фізики