Get Adobe Flash player

Увійти на сайт

Наш факультет

Наш університет

Керамічний щит

Главная

Оглобля Володимир Іванович

Народився 13 грудня 1947 р. в с. Пекурівка Городнянського району Чернігівської області в сімї  службовців.
Закінчив з відзнакою фiзичний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка.
В університеті працює з 1972 року. Обіймав посади інженера науково-дослідної частини, завідуючого лабораторією, старшого наукового співробітника, тепер доцент кафедри фізики металів фізичного факультету.
         Займається дослідженням процесів масопереносу в рідких і твердих металах та сплавах. Є співавтором більше ніж 100 наукових робіт (12 статей опублікував одноосібно). Ним вперше був виміряний ізотопний ефект дифузії олова-113 і олова-125 в рідкому олові та свинці. На основі експериментальних та теоретичних досліджень встановлена масова, об’ємна (розмірна) температурна залежність атомарних коефіцієнтів дифузії малих домішок в розплавах. Експериментально досліджено та пояснено в рамках розробленої ним моделі “огинання” та “розчинення” закономірності дифузії домішок в рідко-твердих сумішах. Показана вирішальна роль неметалевих домішок, кисню та азоту в утворенні комплексів (наноугрупувань) в металевих розплавах. Розроблена ним флуктуаційна модель дисоціації комплексів дозволяє з дифузійних даних визначити температуру (енергію) дисоціації комплексів, їх розмір, число атомів в компексах.
         Читає лекції із спецкурсів “Фізика твердого тіла”, “Термодинаміка твердого тіла” студентам 4-го, 5-го курсів та магістрам 5-го, 6-го курсів фізичного факультету. Читає лекції з загального курсу фізики “Механіка та молекулярна фізика”, “Електрика, оптика та атомна фізика” для студентів 1-го та 2-го курсів біологічного факультету нашого університету. Є співавтором “Збірника задач з курсу фізики” (1998, 2007 та 2008 р. видання) та посібника “Основи загальної фізики” (2006 р. видання) для студентів біологічного факультету. Є співавтором підручника “Коливання і хвилі” (2007 р. видання) та монографії “Фізика іонно-електронних рідин” (2009 р. видання). Проводить лабораторні та семінарські заняття з курсів “Механіка”, “Молекулярна фізика” у студентів 1-го курсу фізичного факультету. На кафедрі керує фізпрактикумом по дослідженню радіоізотопними методами явищ переносу в металах і керує курсовими та дипломними роботами.
На протязі багатьох років був профоргом кафедри фізики металів, неодноразово нагороджувався преміями, грамотами ректора, має грамоту ЦК профспілки України.

 

Поезія Володимира Івановича:

 

На якій би мові, друже, ти не говорив,

Аби Україну свою рідну любив.

Її честь і свободу завжди захищав

І на коліна лише перед Богом ставав.

 

Та все ж на мові зайд-катів,

Я б говорити друже не хотів.

Бо є в нас, Богом дана, світанкова,

Велика , древня українська мова.

 

Сичання брехунів я не боюсь,

Українською говорила древня Русь.

На українській люд наш говорив

Ще з давньо-київських часів.

 

На мові Тютчева і Фета,

Єсеніна, великого ліричного поета,

Я буду говорить й пісень співати,

Коли на Україну перестануть зазіхати.

 

Коли ми буде м жити як дружні два народи,

З повагою до гідності й свободи.

 

          Моя  Україна

 

Україна- це синонім древньої Русі,

Про це ми знати мусимо усі.

Коли з походів поверталися князі,

Казали- іду додому у країну.

 

В свій рідний край, в свою країну.

І за тебе завжди я молюсь

Моя рідна Україна-Русь.

 

Ми, воїни твої -Україна.

 

Ми знов на лінії вогню,

Я знову під прицілом.

Тобі, матусю, подзвоню,

Якщо залишусь цілим.

 

Рідну країну берегти

Від зайд чужинських.

Мене з дитинства вчила ти,

В піснях своїх материнських.

 

Ми збережемо наш рідний край,

Цей верболіз і цю калину.

Ти так і знай,ти так і знай,

Якщо я , навіть, і загину.

Ми, збережемо нашу Україну

І буде жити  Україна.