Get Adobe Flash player
Главная

Новиков Микола Миколайович

Новиков Микола Миколайович народився 22.06.1933 р. в м. Чернігові. Доктор фізико-математичних наук, заслужений професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, фізичний факультет якого закінчив у 1956 р. У 1957 р. почав працювати асистентом кафедри рентгенометалофізики (зараз фізики металів) і послідовно обіймав посади старшого викладача, доцента, професора цієї кафедри. З 1985 по 1992 р. М.М. Новиков – декан факультету підвищення кваліфікації викладачів вузів. У 1960 р. йому присуджено науковий ступінь кандидата, а в 1977 р.– доктора фізико-математичних наук.
Розробив і прочитав 8 нормативних та спеціальних курсів, створив навчальний практикум, автор 3 навчальних посібників та 5 науково-популярних видань, одне з яких відзначене дипломом на Всесоюзному конкурсі. Підготував 11 кандидатів та 2 доктори наук.
Створив наукову школу по вивченню структурної досконалості кристалічних матеріалів, видав понад 300 наукових і навчально-методичних праць. 37 його розробок захищені авторськими свідоцтвами і патентами. Три з них відзначено золотою та срібними медалями ВДНГ СРСР,  одна розробка демонструвалася на Лейпцігській міжнародній виставці. В останній період ним сконструйовано, побудовано і забезпечено комп’ютерними програмами трикристальні автоматичні рентгенівські  дифрактометри, які дали змогу експресно оцінювати структурну досконалість досліджуваного матеріалу, а також встановити з яким типом порушень пов’язані зміни дифрактометричної картини і визначити, виходячи з цих змін, розміри та концентрацію розсіюючих рентгенівське випромінювання центрів.
Нагороджений премією Мінвузу та Державною премією України в галузі науки і техніки, декількома медалями, багатьма грамотами різних рівнів, в тому числі Почесною  Грамотою Верховної Ради України. Отримав звання “Відмінник освіти України” та “Винахідник СРСР”.
Література про М.М. Новикова.

  1. А.З. Жмудский. Физика в Киевском университете за 150 лет. Вестник КУ. Сер. Физика, К.1984, Вып.25, С. 3-20.
  2. О присуждении Государственных премий УРСР в области науки и техники. Правда Украины, 1987. 30 ноября.
  3. Академіки Академії наук Вищої школи України. Довідник. К. 1994. С-187, К.1997.С-197.
  4. Хто є хто в Україні, 1997. Біогр. Довідник. С.-187; 2000. С.-192, С.-338.

Who’s who in the World? 18th а. 19th Edition 2001.-2002.