Get Adobe Flash player

Увійти на сайт

Наш факультет

Наш університет

Керамічний щит

Главная

Робочі програми

3 курс Фізика наноструктур

в металах і кераміках

I семестр

Кристалічна будова твердих тіл

Механічні властивості твердих тіл та основи фізики сучасних матеріалів

II семестр

Безпека життєдіяльності з основами екології

Фізика твердого тіла

4 курс Фізика металів

I семестр

Дифракційні методи досліджень конденсованого стану

Електронна мікроскопія

Електронна спектроскопія твердого тіла

Рентгеноструктурний аналіз монокристалів

Фізика надпровідних матеріалів

Фізика твердого тіла

II семестр

Квантова теорія твердого тіла

Квантова теорія твердого тіла_ЗФ

Наноструктурні матеріали

Основи магнетизму

Резонансні методи досліджень твердого тіла

Самостійна робота Фізика шаруватих систем

Фізика магнітних матеріалів

Фізика структурних та фазових переходів

Фізика шаруватих систем

1 курс магістри

Фізика наносистем

I семестр

Наноструктурні керамічні матеріали

Фізика низькорозмірних структур

II семестр

Діагностика наносистем

Спеціальні методи програмування  та моделювання у фізиці наносистем

Фізика нанокомпозитних матеріалів

1 курс магістри

Фізика наноструктур в металах і кераміках

I семестр

Керамічні наноматеріали та наносистеми

Компютерне моделювання наноматеріалів

II семестр

Властивості та використання наноструктурованого кремнію

Конструкційні матеріали

Спеціальні методи програмування та моделювання у фізиці наноструктур

Спеціальні методи програмування у фізиці твердого тіла

2 курс магістри

Фізика наносистем

I семестр

Спеціальний науковий семінар з фізики наносистем

Теорія та моделювання наноструктур

II семестр

Вибрані розділи фізики наносистем

Наноструктурований кремній

Аспіранти

Робоча програма навчальної дисципліни: «New Modeling methods in Condensed matter physics»

Біологи

Робочі програми навчальної дисципліни «Фізика»

Для студентів спеціальності: «Біологія» 

Для студентів спеціальності: «Біотехнології та біоінженерія»

Для студентів спеціальності: «Екологія»

Для студентів спеціальності: «Садово-паркове господарство»