Get Adobe Flash player
Главная

Науменко Світлана Миколаївна

провідний інженер-електронік

Е-mail: snn@univ.kiev.ua

Освіта і кар`єра: 1982-1988 рр. - студентка Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка.  З 1981 року – препаратор кафедри фізики металів. З 1985 року – лаборант кафедри фізики металів. З 1988 року – інж. І-ої кат. кафедри фізики металів. З 1989 року по теперішній час – пров. інж.-електр., що проводить НТР, НДЛ „Фізика металів та кераміки” кафедри фізики металів Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Наукові інтереси: 1) дослідження характеристик утворення та рухливості дислокацій в кристалах кремнію при навантаженні через пластичні покриття, одержані різними методами; 2) дослідження зміни мікротвердості кристалів кремнію, індукованої слабоінтенсивним рентгенівським випромінюванням.

Публікації

  1. В.А. Макара, Л.П. Стебленко, Г.В. Весна, С.Н. Науменко, А.Н. Курилюк. Влияние медных покрытий на трещиностойкость и температурный порог микропластичности в кристаллах кремния. // Физика твердого тела. – 2015. – т.57, №2. – C.332-335.
  2. В. А. Макара, Л. П. Стебленко, О. О. Коротченков, А. Б. Надточій, Д. В. Калініченко, А. М. Курилюк, Ю. Л. Кобзар, О. М. Кріт, С. М. Науменко. Особливості магнітостимульованої зміни поверхневого електричного потенціалу в кристалах кремнію, що використовуються для потреб сонячної енергетики та мікроелектроніки. // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології. – 2014. – Т.12, №2. – C.247-258.
  3. В.А. Макара, Л.П. Стебленко, О.А. Коротченков, А.Б. Надточий, Д.В. Калиниченко, А.Н. Курилюк, Ю.Л. Кобзарь, А.Н. Крит, С.Н. Науменко Изменение зарядового и дефектно-примесного состояния кремния для солнечной энергетики под воздействием магнитного поля. // Физика и техника полупроводников. – 2014. – т.48, №6. – C.742-746.