Get Adobe Flash player

Увійти на сайт

Наш факультет

Наш університет

Керамічний щит

Главная

Вітаємо на кафедрі фізики металів !!!

         

       

 Кафедра фізики металів (перша назва ‒ кафедра рентгенометалофізики) була створена в 1932 році Герцрікеном С.Д. Під його керівництвом на кафедрі були розпочаті оригінальні дослідження в галузі фізики твердого тіла. Зокрема, в 1934 році було винайдено берилієве скло ГЕТАН, що добре пропускало рентгенівські промені. Це дозволило налагодити в країні виробництво рентгенівських трубок і зупинити їх імпорт. В повоєнні роки на кафедрі працювали такі відомі вчені у галузі металофізики як Дехтяр І.Я., Жмудський О.З., Лісник А.Г., Каральник С.М., Кузьменко П.П., Батуринська Н.Л., Кальна Г.І., Супруненко П.О., Рябчун Т.О., Новиков М.М., Ніколаєва Е.Г., Максимюк П.О., Петренко П.В., Харьков Є.Й., Васильцов С.А. Основним напрямком досліджень була дифузія в металевих системах. В 1960 р. Герцрікен С.Д. і Дехтяр І.Я. опублікували монографію „Диффузия в металах и сплавах в твердой фазе”, що прославила колектив кафедри як провідний в області досліджень дифузії та залишається актуальною до сьогодні, оскільки містить нестаріючі методи розрахунку коефіцієнтів дифузії та таблиці параметрів дифузії основних промислових сплавів. Напрямок рентгеноструктурних та рентгеноспектральних досліджень розвивали Жмудський О.З. і Каральник С.М. Зокрема, Жмудським О.З. були сконструйовані оригінальні камери для структурного аналізу, за допомогою яких вдалось вимірювати параметр кристалічної ґратки з рекордною і до сьогодення точністю.     

     З 1960 р. кафедру очолював Кузьменко П.П., який став визнаним вченим за дослідження явищ масопереносу при проходженні струму в металах. На кафедрі було відкрито інтенсивний масоперенос внаслідок розсіяння носіїв струму на дифундуючих іонах. За роботи в області дифузії Кузьменко П.П. і Харьков Є.Й. нагороджені держаною премією України. 

      В 1962 р. Горідько М.Я., Новиков М.М. та Кузьменко П.П. повідомили про відкриття фотомеханічного ефекту, який згодом був ними виявлений в Ti, CdS, Ni, Cu, Al, Ge, Si, NaCl, KCl, LiF та інших кристалах. Співробітниками кафедри були відкриті фотокапілярний, електромеханічний і концентраційний ефекти. Професор Копань В.С. започаткував новий в Україні напрямок – фізика нанокристалічних композиційних матеріалів. Ним було доведено, що ділянки, які прилягають до границі контакту двох металів, мають параметри електроопору, термо-е.р.с., міцності, пластичності, магнетизму відмінні від таких параметрів в об’ємі. В біметалах ці ділянки становлять менше 1% об., а в нанокристалічних композитах – 30-50%, що є причиною їх унікальних властивостей. В 1968 р. на кафедрі було започатковано дослідження магнітних властивостей матеріалів (Кузьменко П.П., Супруненко П.О.). Співробітниками були вивчені фазові діаграми сплавів Сr з V, Nb, Ta, Ni та Mo (Захаренко М.І. і Бабич М.Г.) та пояснені їх магнітні властивості. 

      В 1977 р. Новиков М.М., Макара В.А. та Стебленко Л.П. повідомили про вплив на рухливість коротких дислокацій оксидів, сформованих на поверхні кристалу Si. Так була започаткована тематика досліджень багатошарових напівпровідникових систем, яка інтенсивно розвивається і понині та є важливою для вдосконалення інтегральних схем. Робота науковців була відзначена Державною премією України 1987 р. та премією МОН за темою „Кремній”.

      Наприкінці 1970 рр. на кафедрі сформувався колектив під керівництвом Марківа В.Я., який вже на той час був визнаним фахівцем з визначення структур монокристалів будь-яких складних систем. Його науковою групою (Білявина Н.М., Гавриленко І.С., Шевченко І.П., Рачинський В.Г.) вперше було побудовано ізотермічні перерізи діаграм для 150 нових потрійних систем, синтезовано більше 450 інтерметалічних сполук (50 нових структурних типів).

       Співробітниками кафедри фізики металів одержана серія результатів піонерського характеру, що стосуються електропластичних, електромеханічних, магнітопластичних, магнітомеханічних ефектів, ефектів зміни в полях електрофізичних характеристик і розсіювання рентгенівських променів. Ці тематики перемагали в міжнародних конкурсах та одержували відповідне фінансування. Новим в області надпровідників є також дослідження властивостей наноструктурованих плівок кремнію. Вже створено робочі елементи фотолюмінесцентних сенсорів біологічних речовин і молекулярних забруднень середовищ.

       В останні роки інтенсивно досліджуються невпорядковані системи – металеве скло і нанокристалічні матеріали (Захаренко М.І., Семенько М.П., Бабич М.Г., Наконечна О.І., Плющай І.В.). Відкрито ефекти заморожування спінового моменту атомів внаслідок структурної невпорядкованості. Відкрито нове явище – аномальний тензоопір аморфних і нанокристалічних сплавів. Велика увага на кафедрі фізики металів приділяється створенню і дослідженням сучасних надміцних матеріалів. Зокрема, в 1996 р. Новиков М.М. і Копань Т.В. вперше створили керамічний композиційний матеріал з порівняно пластичної нанокристалічної матриці SiC, армованої неперервними волокнами SiC. Нині під керівництвом завідувача кафедрою Макари В.А. широким фронтом розгорнуті дослідження міцності та пластичності широкого спектру безкисневих керамік, що є перспективними для виготовлення деталей атомних реакторів нового типу (Когутюк П.П., Попов О.Ю., Чорнобук С.В., Тоцький І.М.). Значним науковим досягненням групи є відкриття наявності в кераміках фулеренів С60, С70, а також стабільних нанокластерів карбоборатів.

      Теперішній склад кафедри фізики металів загалом налічує понад 30 співробітників, серед яких представники професорсько-викладацького складу, науковці та інженери навчальних лабораторій. Щороку кафедра випускає близько 10-15 фахівців в галузі фізики твердого тіла, які працюють в провідних вітчизняних та закордонних наукових установах. Кафедра активно підтримує наукові зв’язки як з інститутами Академії наук України, так і з зарубіжними науковими групами.