Get Adobe Flash player

Увійти на сайт

Наш факультет

Наш університет

Керамічний щит

Главная

Михалюк Ольга Вячеславівна

молодший науковий співробітник, кандидат фізико-математичних наук

E-mail: mykhaliuk@gmail.com

Освіта і кар'єра: У 2007 р. закінчила магістратуру на кафедрі фізики металів спеціальність "Фізика твердого тіла". В 2010 р. закінчила аспірантуру і у 2011 році захистила кандидатську дисертацію "Кінетика розпаду твердого розчину кисню в кремнії"

Наукові інтереси: полімерні та металічні нанокомпозити

Публікації:

1. Михалюк О.В. Вивчення кінетики розпаду твердого розчину кисню в зразках Cz-Si при їх стисненні / О.В. Михалюк, М.М. Новиков, П.О. Теселько // УФЖ - 2009. - Т.54, №6. - С.579-581.

2. Новиков М.М. Використання можливостей трикристальної Х-дифрактометрії для вивчення кінетики розпаду твердого розчину кисню в Cz-кремнії /М.М. Новиков, П.О. Теселько, О.В. Михалюк // УФЖ - 2009. - Т.54, №11. - С.1108-1114.

3. Авраменко Т.Г., Рево С.Л., Михалюк О.В., Іваненко К.О. Структура, триботехнічні та кінетичні характеристики нанокомпозиції фторопласт-вуглець // Вісник Київського нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. Серія фіз.-мат.науки. - 2013.- Вип. 1. – C. 271-274.

4. Авраменко Т.Г., Рево С.Л., Михалюк О.В., Іваненко К.О. Структура та міцність нанокомпозиції фторопласт-диспергований терморозширений графіт // Вісник Київського нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. Серія фіз.-мат.науки. - 2013.- Вип. 2. – C. 271-274.