Get Adobe Flash player
Главная

Мельниченко Микола Миколайович

старший науковий співробітник, к.ф.-м-н., ст.н.сп.

Е-mail: realcrystallab@univ.kiev.ua   

Освіта і кар`єра: У 1981 р. закінчив фізичний факультет КДУ ім. Т. Шевченка з відзнакою. У 1985 році закінчив аспірантуру при кафедрі фізики металів. У 1992 року захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.04.07 – «фізика твердого тіла». З 1985 року працює на наукових посадах: молодшим науковим співробітником, з 1990 року науковим співробітником, з 1995 року завідувачем сектора, з 1996 року старшим науковим співробітником. Має вчене звання «старший науковий співробітник» (2011).

Наукові інтереси: Основні напрямки наукової діяльності проблеми наноматеріалознавства пов’язані із створенням нових багатофункціональних матеріалів з певними, наперед заданими електричними, оптичними, теплофізичними й іншими властивостями або комплексами властивостей. Для вирішення зазначених проблем розроблено методику формування тонких (3<d<60 нм) плівок наноструктурованого кремнію на підкладках монокристалічного кремнію для сонячних елементів при хімічному травленні. Проводяться дослідження змін основних властивостей наноструктурованого кремнію в залежності від часу формування: морфологія, хімічний склад, фотолюмінесценція та відбивання, що необхідно при застосуванні плівок наноструктурованого кремнію для створення нових типів фотоприймачів, фотоперетворювачів та хімічних і біологічних сенсорів. Для дослідження механічних характеристик нано і мікрооб’єктів, з паралельним застосуванням для дослідження модифікації поверхні використовується розроблений та виготовлений в лабораторії скануючий міро-нано модифікатор (МікроНаноМод). Методом скануючої тунельної спектроскопії проводиться вивчення локальної щільності електронних станів біля рівня Фермі на поверхні наноструктурованого кремнію для визначення як змінюється локальна щільність електронних станів в залежності від товщини наноструктурованої плівки з метою використання в мікро- та наноелектроніці.

Публікації

Мельниченко М.М. є автором та співавтором більше 100 наукових публікацій, в тому числі 6 монографій у співавторстві за кордоном, 1 патент Міжнародний, 3 патенти України.

1.  S.P. Kulyk, M.M. Melnichenko, K.V. Svezhentsova, O.M. Shmyryeva, Investigation of the nanostructured surface of single-crystal silicon by method of scanning tunnel spectroscopy // Modern Research and Educational Topics in Microscopy, Number 3 of the Microscopy book series, Eds. A. Mendez-Vilas, J. Diaz, vol.2 (Applications in Physical / Chemical Sciences), October 2007, P. 550-559, FORMATEX 2007, ISBN – 13: 978-84-611-9418-6, ISBN – 13: 978-84-611-9420-9.

2. Naumov V. V., Shmyrieva O. M., Skurtul O. D., Melnichenko M.M., Kochelap V. O., Golotjuk V.M., Lukomsky D.V., International Patent, THE METHOD OF PRODUCTION OF THE PHOTOELECTRIC CONVERTER, WO 2008/010782 A1, International Application Published Under The Patent Cooperation Treaty (PCT), 24 January 2008.

3. T.S. Kachinskaya, M.M. Melnichenko, M.F. Starodub, O.M. Shmyryeva, E.P. Yurevich, Production of biosensor controls on the basis of nanostructured silicon // e-Journal of Surface Science and Nanotechnology, The Surface Science Society of Japan,  Vol. 7, p. 677-680,2009. 

4. A. I. Luchenko, M. M. Melnichenko, N. F. Starodub, and O. M. Shmyryeva, A new nanostructured Silicon biosensor for diagnostics of bovine leucosis // Proc. SPIE, USA, 2010, V. 7759, 77590Q-1 - 77590Q-8.

5. Прищенко І.В., Макара В.А., Мельниченко М.М., Андрущенко В.А., Застосування скануючого тунельного мікроскопа для дослідження модифікації і механічних властивостей поверхні // Вісник Київського університету Серія: Фізика 2010, №10-11, c.80-87.

6. Angelika I. Luchenko, Tetyana Bilyk, Mykola M. Melnichenko, Olexandra M. Shmyryeva, Kateryna Svezhentsova. Application of nanostructured silicon to manufacturing of solar cells // Proc. SPIE, USA, 2011, Vol. 8110: Thin Film Solar Technology III, 81100L-1  - 81100L-7  .

7.  A.I. Luchenko, M.M. Melnichenko, K.V. Svezhentsova, “Structural properties, photoelectric and photoluminescent characteristics of nanostructured silicon” // Semiconductor Physics, Quantum Electronics and Optoelectronics 2012, V.15, №4, P.333-337.

8. Starodub N.F, Ogorodnijchuk Ju.O., Slyshek N.F., Mel’nichenko M.M., Pylypenko I.V., Pylypenko L.N. Biosensor in express control of quality assurance of products in SERIES IN SENSORS, Portable Biosensing of Food Toxicants and Environmental Pollutants, CRC Press, Taylor&Francis Group Boca Raton London NewYork, 2013, pp. 487 – 515.