Get Adobe Flash player

Увійти на сайт

Наш факультет

Наш університет

Керамічний щит

Главная

Макара Володимир Арсенійович

Народився 15.03.1945 р. у м. Києві.
Доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України.
У 1967 році закінчив кафедру рентгенометалофізики фізичного факультету Київського державного університету ім. Тараса Шевченка, в цьому ж році вступив до аспірантури на цю ж кафедру. В 1972 р. захистив кандидатську дисертацію, в 1987 р. – докторську. В 1988 р. присвоєне вчене звання професор. В 1992 р. обраний член-кореспондентом НАН України.
В Університеті працює з 1970 р. на посадах молодшого наукового співробітника, старшого наукового співробітника, доцента, завідувача кафедрою природничих дисциплін підготовчого відділення (з 1975 р.), завідувача підготовчим відділенням (з 1986 р.), завідувача кафедрою фізики металів фізичного факультету (з 1988 р.). У 1990-1997 рр. працював проректором з наукової роботи Університету.
Відомий учений у галузі фізичного та радіаційного матеріалознавства, фізики міцності і пластичності. Очолює знану в світі наукову школу Університету „Фізичне матеріалознавство неоднорідних систем”.
В 1997 р. організував і очолив Навчально-науковий центр „Фізико-хімічне матеріалознавство” Київського національного університету та НАН України, що внесений до реєстру наукових організацій, яким надається підтримка держави.
Автор 4 монографій, понад 300 публікацій у фахових періодичних виданнях.
Підготував 16 кандидатів та 4 доктори наук.
Голова Спеціалізованої ради по захисту докторських і кандидатських дисертацій при Університеті, член аналогічної Спецради при інституті проблем матеріалознавства НАН України. Науковий керівник підпрограми „Матеріалознавство та технології неоднорідних систем” комплексної  наукової програми Університету „Матеріали та речовини”, дійсний член Міжнародної академії наук вищої школи, член Міжнародного товариства дослідників матеріалів.
Лауреат державної премії України в галузі науки і техніки (1987 р.), Соросовський професор (1998 р.), нагороджений почесними грамотами Кабінету міністрів (2000 р.) і Верховної Ради України (2004 р.), у 2005 р. присвоєне почесне звання „Заслужений діяч науки і техніки”.
Праці:

  1. Кузьменко П.П., Макара В.А. Зв’язок між електронною структурою атомів, кристалічною структурою і магнітними властивостями в металах. - Київ: Наукова думка, 1995. - 128 c.
  2. Макара В.А. Пористый кремний – новый функциональный нанокристаллический материал. В зб. ”Прогресивні матеріали і технології”. - Київ, Видавничий дім “Академперіодика”, 2003. - Т.2.– С.470-500.
  3. Макара В.А., Судавцова В.С., Галинич В.І. Термодинаміка металургійних і зварювальних розплавів. - Київ, 2005.- 189 с.

Судавцова В.С., Погорілий А.М., Макара В.А., Захаренко М.І., Кудін В.Г. Основи матеріалознавства. - Київ: «Логос», 2006, - 176 с.