Get Adobe Flash player
Главная

Макара Володимир Арсенійович

Завідувач кафедри фізики металів, д.ф.-м-н., професор, член-кореспондент Національної академії наук України

Е-mail: v_a_makara@univ.kiev.ua 

Освіта і кар`єраУ 1967 році закінчив кафедру рентгенометалофізики фізичного факультету Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка; 1967-1970 рp. – аспірантура при кафедрі рентгенометалофізики КДУ ім.Т.Г.Шевченка. В Університеті працює з 1970 р. на посадах молодшого наукового співробітника, старшого наукового співробітника, доцента, завідувача кафедрою природничих дисциплін підготовчого відділення (з 1975 р.), завідувача підготовчим відділенням (з 1986 р.), завідувача кафедрою фізики металів фізичного факультету (з 1988 р.). У 1990-1997 рр. працював проректором з наукової роботи Університету. 

Наукові ступені та звання: 1972 рік - кандидат фізико-математичних наук; 1987 рік - доктор фізико-математичних наук. 1988 рік - професор 1992 рік - обраний член-кореспондентом НАН України.

Наукові інтереси: Відомий учений у галузі фізичного та радіаційного матеріалознавства, фізики міцності і пластичності. Очолює знану в світі наукову школу Університету „Фізичне матеріалознавство неоднорідних систем”. В 1997 р. організував і очолив Навчально-науковий центр „Фізико-хімічне матеріалознавство” Київського національного університету та НАН України, що внесений до реєстру наукових організацій, яким надається підтримка держави. Голова Спеціалізованої ради по захисту докторських і кандидатських дисертацій при Університеті, член аналогічної Спецради при інституті проблем матеріалознавства НАН України. Науковий керівник підпрограми „Матеріалознавство та технології неоднорідних систем” комплексної наукової програми Університету „Матеріали та речовини”, дійсний член Міжнародної академії наук вищої школи, член Міжнародного товариства дослідників матеріалів. Підготував 16 кандидатів та 4 доктори наук.

Публікації

Автор 4 монографій, понад 300 публікацій у фахових періодичних виданнях. Детальніше з науковим здобутком Макари В.А. можна ознайомитись по роботах:

1. Кузьменко П.П., Макара В.А. Зв’язок між електронною структурою атомів, кристалічною структурою і магнітними властивостями в металах, Київ: Наукова думка, 1995. - 128 c.

2. Макара В.А. Пористый кремний – новый функциональный нанокристаллический материал. В зб. ”Прогресивні матеріали і технології”, Київ, Видавничий дім “Академперіодика” 2003. Т.2.– С.470-500.

3. Макара В.А., Судавцова В.С., Галинич В.І. Термодинаміка металургійних і зварювальних розплавів, Київ, 2005.- 189 с.

4. Судавцова В.С., Погорілий А.М., Макара В.А., Захаренко М.І., Кудін В.Г. Основи матеріалознавства, Київ: «Логос», 2006, -176 с.

Навчальні курси

  • Основи міцності та пластичності
  • Фізика шаруватих систем

Нагороди та відзнаки: Лауреат державної премії України в галузі науки і техніки (1987р.), Соросовський професор (1998р.), нагороджений почесними грамотами Кабінету міністрів (2000р.) і Верховної Ради України (2004р.), у 2005р. присвоєне почесне звання „Заслужений діяч науки і техніки”, “Заслужений професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка”(2009).