Get Adobe Flash player

Увійти на сайт

Наш факультет

Наш університет

Керамічний щит

Главная

Лозовий Володимир Іванович

Народився 25 липня 1937 р. у місті Харькові.
1961 закінчив фіз. ф-т, 1964 – асп-ру на каф. рентгенометалофізики Київ. ун-ту. 1966 р.- захистив кандид. дисертацію «Вивчення механізму електропереносу та закономірностей електроконвективної дифузії в чистих рідких металах». У Київ.ун-ті працював асист., ст. виклад., доц., проф. (1996) каф. фізики металів. Читав спец. курс на фіз. ф-ті і нормат. курс з заг. фізики на біол. ф-ті.
Вивчаючи у 1965-66 рр. механізми електропереносу і закономірності електроконвекції в розплавах металів спільно з проф. П.Кузьменко і Є.Харьковим, відкрив явище електроконвекції, дослідження якого дозволило в подальшому розробити ефективні методи очищення металів постійним струмом від домішок. 1980-і рр. експериментально довів існування в бінарних металевих сплавах із сильною взаємодією компонентів квазімолекулярних угруповань – комплексів в стані динамічної рівноваги з неасоційованими атомами. Довів, що в рідких чистих металах відсутнє явище абсолютного електроперенесення іонів, а отже відсутній активаційно-вакансійний механізм дифузії. Створив новий напрям дослідження процесів комплексоутворення в металевих розплавах. Розробив чутливі радіоізотопні методики вивчення процесу масопереносу в твердих та рідких металах. У 1992 р. захистив докт. дисертацію «Процеси масопереносу атомів і атомних угрупувань в металевих розплавах». Підготував 2 кандидати наук. Створена під його керівництвом радіоізотопна лабораторія успішно функціонує багато років.
Наукові роботи в галузі фізики рідких металів одержали світове визнання. Автор понад 100 наук. праць, в т. числі 3 метод. посібників і 2 винаходів. Є роботи, включені в авторитетне довідкове видання «Diffusion and Defect Data».
Детальніше з науковим здобутком Лозового В.І. можна ознайомитись по роботах:

  1. Лозовой В.И., Оглобля В.И., Михайлова Л.Е. Концентрационная зависимость коэффициентов диффузии компонентов и примесей в расплавах системы Ag-In..Металлофизика, 1979, Т.1, №2, с.122-127.
  2. Лозовой В.И., Оглобля В.И., Гриневич Г.П. Относительная подвижность атомов и проблема кластеров в жидких индии, олове.. УФЖ, 1981, Т.26, №6, с.912-915.
  3. Лозовой В.И., Оглобля В.И. Методические указания к выполнению лабораторных работ по спецпрактикуму «Избранные вопросы физики твердого тела».Киев, изд. КГУ, 1987, 48 с.
  4. Лозовой В.И., Оглобля В.И. Электроперенос тепло- и электроконвекция, диффузия атомов и атомных группировок в расплавах.. Металлофизика и новейшие технологии, 2004, Т.26, №1, с.117-126.

Лозовой В.И., Оглобля В.И. Закономерности и механизмы диффузии в металлических расплавах.. Металлофизика и новейшие технологии, 2004, Т.26, №1, с.127-137.