Get Adobe Flash player
Главная

Кузьменко Петро Павлович

Кузьменко Петро Павлович народився 10 травня 1923 р. в селі Старий Биків Бобровицького району Чернігівської області в родині колгоспників. Батьків і брата розстріляли фашисти. Помер 6 листопада 1998 р. Похований у м. Києві на цвинтарі біля Совських Ставків. В лавах другої Гвардійської повітряно - десантної дивізії воював на Сталінградському фронті. Гвардії молодший лейтенант, командир взводу нагороджений орденом “Отечественная война” 2 ступеня, орденами “Красная Звезда”, “Знак почета”, медаллю “За победу над Германией”. Після поранення працював головою колгоспу 1 рік. Фізичний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка закінчив в 1948 році, аспірантуру – в 1952 р. У 1955-1964 рр. – доцент, з 1964 – професор. З 1960 по 1988 рр. – завідувач кафедри фізики металів. До 1991 р. – член КПРС. Підготував близько 20 кандидатів наук. Лауреат Державної премії УРСР (1983 р.) в області науки і техніки (за досягнення по дослідженню напівпровідникових кристалів та вдосконаленню технологій). Автор 2 монографій та понад 250 праць в фахових журналах. Наукові досягнення Кузьменка П.П. коротко можна викласти так: 1. Вперше було доведено, що при проходженні електричного струму через металевий зразок, температура якого не перевершує точку топлення, атоми домішок захоплюються електронним або дірковим вітром, причому, сила в десятки разів перевершує по величині силу електричного поля. Це явище було названо абсолютним електропереносом. 2. В рідких металах відсутній абсолютний електроперенос, спостерігається відносний, коли одна домішка дифундує відносно іншої. 3. Дифузію можна посилити з допомогою магнітного поля чи потоку фононів (ефект Сорре). 4. При опроміненні напівпровідника світлом змінюються механічні властивості при поверхневих шарів (фотомеханічний ефект). 5. Надпровідність високотемпературної кераміки обумовлена рухом електрону вздовж кисневого ланцюга внаслідок хвилеподібної зміни валентного етапу кисню. Ця теоретична модель не спростована до сьогодні, як не спростовані 6-8 моделей інших авторів. 6. Зв’язок між атомами в металевих сплавах та електропровідних сполуках здійснюється за рахунок бокового перекриття електронних хмар (p, dZ2) та гібридні стани тощо). Детальніше з науковими досягненнями Кузьменка П.П. можна ознайомитись по роботах: 1. Кузьменко П.П., Макара В.А. Зв’язок між електронною структурою атомів, кристалічною структурою і магнітними властивостями в металах. - К.: Наукова Думка, 1995. - 124 с. 2. Кузьменко П.П. Электроперенос, термоперенос и диффузия в металлах. - К.: Вища школа, 1983. - 151 с.