Get Adobe Flash player
Главная

Курилюк Алла Миколаївна

вчений секретар кафедри, науковий співробітник, кандидат фізико-математичних наук

E-mail: kurylyuk_a@univ.kiev.ua

Освіта і кар`єра: 1999-2005 рр. – студентка кафедри фізики металів фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2005-2008 рр. – аспірантка кафедри фізики металів Київського національного університету імені Тараса Шевченка; З 2015 р. по теперішній час – науковий співробітник; 3 2011 р. – вчений секретар кафедри фізики металів.

Наукові інтереси: Теоретичні та експериментальні дослідження напівпровідників та наноструктур.

Публікації

  1. Л.П. Стебленко, В.А. Макара, А.М. Курилюк. Магнітостимульовані ефекти в кремнії. // Київ, Наукова думка. – 2017. – 104 с.
  2. Kuryliuk A., Steblenko L., Nadtochiy A., Korotchenkov O. Lifetime improvement in silicon wafers using weak magnetic fields // Materials Science in Semiconductor Processing. – 2017. – Vol. 66. – Р. 99-104.
  3. В. I. Лисов, Т. Л. Цареградська, А. М. Курилюк, О. В. Турков, Г. В. Саєнко. Кероване наноструктурування з аморфного стану в багатокомпонентних сплавах на основі кобальту. // Журнал фiзичних дослiджень. - т. 22, № 3. – 2018. -  3702(5).