Get Adobe Flash player

Увійти на сайт

Наш факультет

Наш університет

Керамічний щит

Главная

Курилюк Алла Миколаївна

науковий співробітник, к.ф.-м.н., секретар кафедри

E-mail: kurylyuk_a@univ.kiev.ua

Освіта і кар`єра: 1999-2005 рр. – студентка кафедри фізики металів фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2005-2008 рр. – аспірантка кафедри фізики металів Київського національного університету імені Тараса Шевченка; З 2008 р. по 2015 р. – інженер 1 категорії навчальної лабораторії, з 2015 р. - науковий співробітник.

Наукові інтереси: вивчення структури слабомагнітних матеріалів, зокрема, напівпровідникових кристалів кремнію, при впливі слабких магнітних полів. Дослідження впливу магнітних полів на мікромеханічні, електрофізичні характеристики кристалів кремнію.

Публікації

1.В.А. Макара, Л.П. Стебленко, О.А. Коротченков, А.Б. Надточий, Д.В. Калиниченко, А.Н. Курилюк, Ю.Л. Кобзарь, А.Н. Крит, С.Н. Науменко Изменение зарядового и дефектно-примесного состояния кремния для солнечной энергетики под воздействием магнитного поля. // Физика и техника полупроводников. – 2014. – т.48, №6. – C.742-746.

2. В.А. Макара, Л. П. Стебленко, І.В. Плющай, Д.В. Калініченко, А.М. Курилюк, О.М. Кріт, А.К.Мельник. Вплив пластичного деформування на дефектно-домішковий стан та магнетні властивості кремнію (Cz-Si). // Металлофизика и новейшие технологии. – 2013. – Т.35, №3. – С.359-366.

3. Steblenko L.P., Podolyan A.O., Korotchenkov O.O., Yashchenko L.M., Naumenko S.M., Kalinichenko D.V., Kobzar Yu.L., Kurylyuk A.M., Kravchenko V.M. Іnfluence of Polymer Coatings on the Carrier Life Тime in Solar Silicon Crystals. // Журнал нано- та електронної фізики. – 2014. – т.6, №4. – C.04002(4).