Get Adobe Flash player
Главная

Кудін Володимир Григорович

доцент, канд. фіз.-мат. наук

E-mail: kudin@univ.kiev.ua

Освіта і кар’єра: Закінчив фізичний факультет КНУ імені Тараса Шевченка (1998 р.), потім навчався в аспірантурі (1998-2001). З 2001 по нинішній час працює на кафедрі фізики металів фізичного факультету.

Наукові інтереси: Взаємодії в металевих системах, побудова діаграм стану.

Основні публікації

1. Makara V.A. Stability of some ceramic materials to liquid metals //Polish ceramic bulletin. —2002. —№ 69. —p.137–140

2. Макара В.А., Кудін В.Г.  Термодинамические свойства сплавов систем металл-бор //Неорганические материалы —2002 т. 38, № 3, с. 280–284

3. Макара В.А., Кудін В.Г. Взаємодія в сплавах подвійних систем метал - вуглець // Порошковая металлургия. – 2004. –№ 1/2. – С. 78-82.

4. Макара В.А. Термодинамические свойства и фазовые равновесия в тройной системе Ni-B-C  //Металлы.–2004. –№ 5.–С. 88-92

5. Кудін В.Г., Осіпов О.С., Білявіна Н.М., Марків В.Я., Макара В.А., Ткач В.М. Фазові рівноваги в багатій на нікель області концентрацій системи Ni–B–C при нормальному тиску (900 °С) та при 77 ГПа (1200 °С) //Доповіді Національної академії наук України. № 7, 2009 — С. 98–104.  

6. Кудін В.Г., Осіпов О.С., Білявина Н.М., Марків В.Я., Макара В.А., Ткач В.М. Синтез боридів Ni23-xМехВ6 (Ме—Ti, Zr, Hf) методом реакційного спікання в умовах високого тиску й температури  друк. //Доповіді Національної академії наук України, № 6, 2011, —с. 90–95

7. Судавцова В.С., Погорілий А.М., Макара В.А., Захаренко М.І., Кудін В.Г. Основи матеріалознавства. Навчальний посібник —К.:"Логос”, 2006 р. – 171 с.

8. Кудін В.Г., Макара В.А., Судавцова В.С Фазові рівноваги в сплавах.  —К.: ”Логос”, 2010.  —с. 243

Навчальні курси

  • Рентгеноструктурний аналіз монокристалів
  • Конструкційні матеріали авіакосмічної техніки