Get Adobe Flash player

Увійти на сайт

Наш факультет

Наш університет

Керамічний щит

Главная

Корочкіна Людмила Миколаївна

Народилася 15 грудня 1940 року в місті Києві. Кандидат фізико-математичних наук, спеціальність 01.04.07 - фізика твердого тіла, доцент. Закінчила фізичний факультет в 1964 році, кафедру  фізики металів фізичного факультету, аспірантуру. В університеті працювала з 1965 року до 2001 року на посадах викладача, старшого викладача, доцента фізичного факультету. Основні напрямки наукової роботи: теоретичні та експериментальні дослідження електричних та термодинамічних властивостей рідких металів та сплавів. Опубліковано 120 наукових праць.
Основні напрямки педагогічної діяльності: методика викладання фізики студентам-іноземцям, розробка нових учбових програм, оптимізація змісту курсів, розробка методики рейтингової оцінки знань студентів, підготовка підручників та методичних посібників. Розроблені нові спецкурси: “Системи технологій виробництва та обробки металічних матеріалів”, “Системи технологій в галузях народного господарства”, “Безпека життєдіяльності”.
Видано понад 40 посібників, в тому числі:

  1. Л.М. Корочкіна. Фізика для студентів-іноземців. М. Высшая школа, 1983, 27 др. арк.;
  2. Л.М. Корочкіна. Збірник задач з курсу фізики для студентів біологічного факультету. Редакційно-видавничий центр Київського університету, 1998 р., 8 др. арк.
  3. Корочкіна Л.М., Горідько М.Я., Цареградська Т.Л. Безпека життєдіяльності. Конспект лекцій для студентів фізичного факультету. Редакційно-видавничий центр Київського університету, 1997 р., 6 др.арк.

Медалі: “В пам’ять 1500-річчя Києва” (1982), “Ветеран труда” (1985 р.)