Get Adobe Flash player
Главная

Копань Василь Степанович

Народився 8 квітня 1937 р. в селі Трушівці  Чигиринського району Черкаської області в сім’ї колгоспників. Семирічну та середню школи закінчив у сусідніх селах Худоліївка та Медведівка у 1951 та 1954 рр. відповідно.
У 1959 р. закінчив фізичний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка, в 1962 – аспірантуру при кафедрі фізики металів КУ. В 1962-1965 рр. – асистент, 1965-1967 – старший викладач, 1967-1988 – доцент, з 1988 р – професор кафедри фізики металів КНУ.
Безпартійний (в 1974-1991 рр. – член КПРС). В 1974-1977 рр. – голова профкому та член партбюро фізичного факультету. Автор 240 наукових праць (статті в наукових журналах і доповіді в збірниках конференцій), трьох патентів та має 56 авторських свідоцтв на винаходи. Під керівництвом Копаня В.С. виконано та захищено 9 кандидатських дисертацій. Нагороджений медаллю КНР “За педагогічні успіхи”.
Коло наукових інтересів – фізика нанорозмірних об’єктів та нанотехнологія. Разом з учнями (Лисенком О.В., Майбородою В.П., Рево С.Л.) Копань В.С. винайшов технологію одержання (шляхом вальцювання пакету фольг, пучка волокон та інших гетерогенних заготовок) багатошарових композиційних матеріалів (БКМ) з товщиною шару  (волокна) до 10 нм і кількістю шарів до 10-20 мільйонів. Серед винаходів Копаня В.С. заслуговує на увагу трубопровід для транспортування густої нафти [4].
Детальніше з науковим здобутком Копаня В.С. можна ознайомитись по роботах:

  1. Копань В.С. Жаропрочность волокнистой алюминиевой проволоки. Укр.. физ. Журнал, 1965, №10, с.1147-1149.
  2. Копань В.С. Микрослоистые композиционные материалы на основе алюминия, меди и железа, автореферат дисертації доктора фіз.-мат. наук, Київ, 1988, 37 стор.
  3. Dong Zhanmin, Xie Zhigang  Diamond-Copper Bilayer Films as Heat Sinks chinose journal of semiconductors, Vol. 20, №9, Sep.,1999, p. 823-826.
  4. Копань В.С., Копань Ю.В. Способ трубопроводного транспорта нефти и система для его осуществления. Авторское свидетельство на изобретение СССР №964330, 1982, М.Кл.F17D1/02, F17D 1/16.
  5. Копань В.С. Композиційні матеріали. – Навч. посібник. Київ: Універ. вид. „Пульсари”, 2004. – 196 с.

Копань В.С. Охорона праці в гуманітарній сфері. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, видання друге. - К.: Університетське вид-во ПУЛЬСАРИ, 2008. – 200 с.