Get Adobe Flash player

Увійти на сайт

Наш факультет

Наш університет

Керамічний щит

Главная

Кобзар Юлія Леонідівна

науковий співробітник, к.ф.-м.н.

E-mail: yu_l_kolchenko@univ.kiev.ua

Освіта і кар`єра: 1996-2002 рр. - студентка кафедри фізики металів Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2002-2005 рр. – аспірантка кафедри фізики металів Київського національного університету імені Тараса Шевченка; 2005-2006 рр. – інженер І категорії, що виконує НДР, НДЛ „Фізика металів та кераміки”; з 2007 р. по 2013 рр. – молодший науковий співробітник, к/н, з 2013 р по теперішній час - науковий співробітник НДЛ „Фізика металів та кераміки” кафедри фізики металів Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Наукові інтереси: модифікація дефектно-домішкової підсистеми за допомогою слабких магнітних полів; зміна структурно-чутливих властивостей напівпровідникових кристалів під дією різноманітних обробок (рентгенівське опромінення, γ- та НВЧ-опромінення, лазерна обробка, ультразвукова обробка).

Публікації

  1. Л.П. Стебленко, А.А. Подолян, О.А. Коротченков, Д.В. Калиниченко, Ю.Л. Кобзарь, А.Н. Курилюк, Т.Т. Тодосийчук, Л.Н. Ященко, Л.О. Воронцова. Влияние полимерных покрытий и магнитной обработки на время жизни носителей в кремнии, используемом в солнечной энергетике. // Відновлювальна енергетика. – 2014. –№1(36). – C.47-50.
  2. V. А. Makara, L. P. Steblenko, О. A. Korotchenkov, А. B. Nadtochiy, D. V. Kalinichenko, А. М. Kuryliuk, Yu. L. Kobzar, О. М. Krit. Magnetic-Field-Stimulated Modification of Surface Charge and Defect Content in Silicon for Solar Energy Storage. // Металлофизика и новейшие технологии. – 2014. – Т.36, №2. – С.189-193.
  3. В. А. Макара, Л. П. Стебленко, А. Н. Курилюк, Ю. Л. Кобзарь, А. Н. Крит, Д. В. Калиниченко. Взаимосвязь между примесным состоянием кристаллов кремния и динамическим поведением коротких приповерхностных дислокаций. // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования – 2014. – №11. – C.101-105.