Get Adobe Flash player
Главная

Калініченко Дмитро Володимирович

стажист-дослідник

E-mail: knu-physmet@univ.kiev.ua

Освіта і кар`єра: 2000-2004 рр. – студент кафедри прикладної фізики  факультету природничих наук Східноукраїнського Національного Університету ім. В. Даля.

2004-2006 рр. - студент кафедри фізики металів фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2006-2009 рр. – аспірант кафедри фізики металів Київського національного університету імені Тараса Шевченка; З 2009 р. по теперішній час – стажист-дослідник навчальної лабораторії.

Наукові інтереси: дослідження впливу слабких зовнішніх полів (магнітних, електро-магнітних, радіаційних та механічних) на еволюцію структури та дефектної підсистеми реальних кристалів. Покращення електрофізичних та механічних парамтерів сонячних фотоперетворювачів.

Публікації

1.В.А. Макара, Л.П. Стебленко, О.А. Коротченков, А.Б. Надточий, Д.В. Калиниченко, А.Н. Курилюк, Ю.Л. Кобзарь, А.Н. Крит, С.Н. Науменко Изменение зарядового и дефектно-примесного состояния кремния для солнечной энергетики под воздействием магнитного поля. // Физика и техника полупроводников. – 2014. – т.48, №6. – C.742-746.

2. В.А. Макара, Л. П. Стебленко, І.В. Плющай, Д.В. Калініченко, А.М. Курилюк, О.М. Кріт, А.К.Мельник. Вплив пластичного деформування на дефектно-домішковий стан та магнетні властивості кремнію (Cz-Si). // Металлофизика и новейшие технологии. – 2013. – Т.35, №3. – С.359-366.

3. Steblenko L.P., Podolyan A.O., Korotchenkov O.O., Yashchenko L.M., Naumenko S.M., Kalinichenko D.V., Kobzar Yu.L., Kurylyuk A.M., Kravchenko V.M. Іnfluence of Polymer Coatings on the Carrier Life Time in Solar Silicon Crystals. // Журнал нано- та електронної фізики. – 2014. – т.6, №4. – C.04002(4).