Get Adobe Flash player

Увійти на сайт

Наш факультет

Наш університет

Керамічний щит

Главная

Горкавенко Тетяна Василівна

молодший науковий співробітник, кандидат фіз.-мат. наук

E-mail: tvgorka@gmail.com

Освіта і кар'єра: В 2003 році закінчила Ніжинський державний педагогічний університет ім. М. Гоголя за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика і фізика». З 2004р. по 2007 р. навчалася в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла. З жовтня 2007 року працювала інженером І категорії на кафедрі фізики металів фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З листопада 2013 року працює на посаді молодшого наукового співробітника.

Наукові інтереси: Дослідження властивостей електронної структури та впливу на неї таких факторів, як температура, дефекти кристалічної структури та ін. актуальних в твердотільній електроніці кристалів.

Публікації:

1. Горкавенко Т. В. Температурная зависимость зонной структуры полупроводниковых соединений типа вюртцита. Нитриды галлия и алюминия / Т. В. Горкавенко, С. М.Зубкова, Л. Н. Русина // Физика и техника полупроводников. – 2007. – Т. 41, Вып. 6. – С. 661-669.

2. Горкавенко Т. В. Температурная зависимость зонной структуры полупроводниковых соединений типа вюртцита: ZnS, ZnSe, ZnTe, CdTe / Т. В. Горкавенко, С. М. Зубкова, В. А. Макара, Л. Н. Русина // Физика и техника полупроводников. – 2007. – Т. 41. – Вып. 8. – С. 908 – 916.

3. Горкавенко Т. В. Розрахунок температурних залежностей зонної структури та щільності станів гексагонального оксиду цинку / Т. В. Горкавенко, С. М. Зубкова, Л. М. Русина, В. А. Макара, В. Л. Бекеньов // Український фізичний журнал. – 2007. – Т. 52, № 5, С. 460 – 467.

4. Горкавенко Т. В. Електронні властивості поверхні (111) в А3В5 та А2В6 кристалах // Т. В. Горкавенко, С. М. Зубкова, Л. М. Русіна, В. А. Макара, О. В. Смелянський // Український фізичний журнал. – 2011. – Т. 56, № 2. – С. 148 – 158.

5. Горкавенко Т. В. Температурна залежність електронної структури поверхні (111) Si / Т. В. Горкавенко, С. М. Зубкова, Л. М. Русіна, В. А. Макара, О. В. Смелянський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Серія: фізико-математичні науки. – 2011. – Вип. 4. – C. 335 – 341.