Get Adobe Flash player

Увійти на сайт

Наш факультет

Наш університет

Керамічний щит

Главная

Герцрікен Соломон Давидович

Народився у с. Тернівка Жулинського  району Вінницької області 16.01.1901р. у родині фармацевта. В 1917р. екстерном закінчив одеське загальноосвітнє училище і в 1920р. вступив до одеського політехнічного інституту. Восени 1922р. С.Д. Герцрікен став студентом фізхем-математичного факультету Київського інституту народної освіти (так тоді  іменувався університет). По закінченні інституту (1926р.) він був зарахований до аспірантури, яку закінчив 1929р. З 1928 по 1932р. працював доцентом індустріального інституту (тепер КПІ). В 1930р. С.Д. Герцрікен очолив відділ рентгенофізики в створеному тоді інституті фізики  АН УРСР.  Після заснування інституту металофізики цей відділ  було перетворено у відділ дифузії,  яким С.Д. Герцрікен беззмінно керував до кінця життя. В 1933-34 роках, коли було відновлено Київський державний університет з фізичним відділом фіз.-мат факультету, створює тут кафедру рентгенометалофізики, яку очолює до 1960 року. Помер С.Д. Герцрікен  в 1961 році, похований на Байковому кладовищі.
Перші наукові  публікації С.Д. Герцрікена з’являються в 1927р. в “Українських фізичних записках”. В 1936р.  він захищає кандидатську, в 1939р. – докторську дисертації, а в 1940р. одержує  звання професора.
Наукові інтереси проф.. С.Д. Герцрікена були спрямовані на вивчення питань рентгенофізики та процесів дифузії в металевих системах. З цих питань ним було опубліковано понад 150 наукових праць, а в 1960р. видано першу в Радянському Союзі  фундаментальну монографію (“Диффузия в металлах и сплавах в твердой фазе”). Він провів прецизійні виміри показників заломлення рентгенівського проміння, створив боро-літієво-берилієве скло прозоре в рентгенівському і ультрафіолетовому діапазонах довжин хвиль, застосував рентгено та електронографічну методику  для вивчення процесів дифузії.
Сторіччя з дня народження українського вченого-металофізика широко відзначалося науковою громадськістю. Видавництвом інституту  металофізики АН України було видано велику монографію присвячену цій даті (“Соломон Герцрікен”,  Київ, РИО ИМФ 2001).