Get Adobe Flash player
Главная

Дехтяр Ілля Якович

Народився 10 березня 1912 року в с.Пліскове Погребищенського району Вінницької області в сім’ї столяра. Помер 21 вересня 1985 року в м. Києві.
Доктор технічних наук (1955 р.), професор (1959 р.), заслужений діяч науки УРСР (1982 р.). Учасник Великої Вітчизняної війни.
            У 1936 році закінчив фізичний факультет Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка. З 1936 до 1939 рр. працював асистентом кафедри фізики та був аспірантом кафедри металофізики, а з 1947 по 1951 р. – доцентом кафедри металофізики Київського держуніверситету ім. Т. Г. Шевченка.
            Працював у доцентом кафедри фізики в Київському сільгоспінституті та зав. кафедрою фізики в Київському стоматологічному інституті (1939-1941 р.), старшим науковим співробітником(1945-1957 р.), завідувачем відділу електронної будови та електронних властивостей металів і сплавів (1957-1968 та 1975-1985 рр.), заступником директора з наукової роботи (1968-1973 р.) Інституту металофізики АН УРСР .
Автор 436 наукових статей і 12 винаходів. Основні напрямки наукової діяльності:

  • Дослідження впливу реальної структури металів і сплавів на їх електронні властивості та дифузію.
  • Вивчення електронної будови дефектів кристалічної гратки у металах та напівпровідниках методом електронно-позитронної анігіляції.
  • Дослідження зміни електронної структури і обумовлених нею властивостей при цілеспрямованому введенні в металеву гратку дефектів шляхом різноманітних обробок (легування, деформації, багаторазового закалювання, радіаційного та лазерного випромінювання).
  • Вивчення зв’язку радіаційно-стимульованої дифузії з електронною структурою дефектів.
  • Вивчення адсорбції лужних елементів на поверхні тугоплавких металів з метою розробки оптимальних матеріалів для електродів термоемісійних перетворювачів (ТЕП) теплової енергії безпосередньо в електричну.

Лауреат премії імені К. Д. Синельникова АН України (1977 р.) та Державної премії УРСР (1988 р.). Підготував 21 кандидата наук, 4 з яких стали докторами.
Детальніше з науковими здобутками І.Я.Дехтяра можна ознайомитися у монографіях:

  1. С. Д. Герцрикен, И. Я. Дехтяр. Диффузия в металлах и сплавах (в твердой фазе). – М., 1960. – И-во физ.-мат. литературы.
  2. И. Я. Дехтяр, В. В. Немошкаленко. Электронная структура и электронные свойства переходных металлов и сплавов. – Киев, 1971. – Наукова думка.

I. Ya. Dekhtyar. The use of positrons for the study of solids. – Physics Reports (A review section of “Physics Letters”, section C). – 1974. – V. 9C, N 5. – P. 243-353. – North-Holland Publishing Company, Amsterdam.