Get Adobe Flash player
Главная

Білявина Надія Миколаївна

старший науковий співробітник, к.ф.-м.н., ст.н.сп.

Е-mail: nbelyavina@bigmir.net

Освіта і кар`єра: У 1974 році закінчила кафедру фізики металів фізичного факультету Київського державного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю ”фізика”.

1974 р.– 1981 р. - старший лаборант кафедри фізики металів фізичного факультету Київського університету імені Тараса Шевченка. 1981 р.– 1985 р. - молодший науковий співробітник кафедри фізики металів фізичного факультету Київського університету імені Тараса Шевченка. 1985 р. – 2000 р. - старший науковий співробітник НДЧ Київського університету імені Тараса Шевченка. 2000 р. – 2001 р. - старший науковий співробітник НДЛ “Металофізика” Київського університету імені Тараса. З 02.01.2001 р. по теперішній час – старший науковий співробітник НДЛ “Фізика металів та кераміки” Київського університету імені Тараса Шевченка

Наукові ступені та звання: кандидат фізико-математичних наук; старший науковий співробітник зі спеціальності 01.04.07-фізика твердого тіла.

Наукові інтереси: дослідження фазових рівноваг у системах двох перехідних металів (у тому числі рідкоземельних (РЗМ) з галієм та визначення кристалічної структури нових, синтезованих вперше, сполук цих систем. вивчення характеру взаємодії та побудова діаграм стану (ізотермічних перерізів) нових потрійних систем (більше 60), визначення кристалічної структури інтерметалічних сполук і включення найбільш важливих результатів цих досліджень до “Handbook of Ternary Alloy Phase Diagram”, “Pearson’s Handbook Crystallographic Data for Intermetallic Phases”, “The Powder Diffraction File and Related Products”. удосконалення методик дослідження полікристалічних матеріалів і розробка пакетів прикладних програм для розв\\\'язування рентгенівськими методами різноманітних задач фізичного матеріалознавства. Втілення результатів роботи в створенній високоефективній автоматизованій системі збирання, обробки та інтерпретації рентгенівських дифракційних спектрів полікристалічних речовин.

Публікації

Авторка близько 150 робіт. Результати основних наукових досліджень представлені на конференціях (в тому числі міжнародних) впроваджені в дослідницьку роботу та навчальний процес фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Детальніше з науковим здобутком Білявиної Н.М. можна ознайомитись по роботах:

1. В.Я.Маркив, Н.Н.Белявина. Изотермические сечения диаграмм состояния систем Eu–Mn–Ga и Yb–Mn–Ga // Металлы. 1998. № 3. С. 119-121.

2. N.M.Belyavina, V.Ya.Markiv, M.V.Speka. Crystal structure of YGe3, YGe1,9 and novel Y3Ge4 compounds // J.Alloys and Compounds. 1999. 283. Pp. 162-168.

3. Н.Н.Белявина, В.Я.Маркив, С.А.Божко, Н.П.Беженарь. Рентгеноструктурное исследование возможных дефектов в кристаллической структуре сфалеритнного нитрида бора // Сверхтвердые материалы. 2000. № 4. С. 3-9.

4. Yu.A.Titov, N.M.Belyavina, A.M.Sych, A.N.Sokolov, V.Ya.Markiv, A.A.Kapshuk. Crystal Structure of the High-pressure Modification of LaNbO4 // High Pressure Research. 2001. 21. P.175-181.

5. М.В.Спека, В.Я.Марків, М.І.Захаренко, Н.М.Бєлявіна. Ізотермічний переріз діаграми стану системи Y-Al-Ga при 8000С//Доп. НАН України. 2002. № 10. С. 89-93.