Get Adobe Flash player

Увійти на сайт

Наш факультет

Наш університет

Керамічний щит

Главная

Білявина Надія Миколаївна

Білявина Надія Миколаївна

6.05.1950, м. Тула (Російська федеративна республіка).
Кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник (спеціальність 01.04.07-фізика твердого тіла).
У 1974 році закінчила кафедру фізики металів фізичного факультету Київського державного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю ”фізика”.

1974 р. – 1981 р.

старший лаборант кафедри фізики металів фізичного факультету Київського університету імені Тараса Шевченка

1981 р. – 1985 р.

молодший науковий співробітник кафедри фізики металів фізичного факультету Київського університету імені Тараса Шевченка.

1985 р. – 2000 р

старший науковий співробітник НДЧ Київського університету імені Тараса Шевченка

2000 р. – 2001 р

старший науковий співробітник НДЛ “Металофізика” Київського університету імені Тараса

З 02.01.2001 р. по теперішній час

старший науковий співробітник НДЛ “Фізика металів та кераміки” Київського університету імені Тараса Шевченка

Основними напрямками роботи Білявиної Надії Миколаївни є дослідження фазових рівноваг в системах двох перехідних металів (в тому числі РЗМ) з галієм та визначення кристалічної структури нових, синтезованих вперше, сполук цих систем. До найбільш суттєвих результатів слід віднести вивчення характеру взаємодії та побудову діаграм стану (ізотермічних перерізів) більше 60 нових потрійних систем, визначення кристалічної структури інтерметалічних сполук і включення найбільш важливих результатів цих досліджень в “Handbook of Ternary Alloy Phase Diagram”, “Pearson’s Handbook Crystallographic Data for Intermetallic Phases”, “The Powder Diffraction File and Related Products”. Результати роботи з удосконалення методик дослідження полікристалічних матеріалів і розробки пакетів прикладних програм для рішення рентгенівськими методами різноманітних задач фізичного матеріалознавства знайшли своє втілення в створенні високоефективної автоматизованої системи збирання, обробки та інтерпретації рентгенівських дифракційних спектрів полікристалічних речовин.
За результатами наукової роботи в провідних журналах опубліковано біля 150 робіт. Результати основних наукових досліджень представлені на конференціях (в тому числі міжнародних) впроваджені в дослідницьку роботу та навчальний процес фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

  1. В.Я.Маркив, Н.Н.Белявина. Изотермические сечения диаграмм состояния систем  Eu – Mn – Ga  и  Yb – Mn – Ga//Металлы. 1998. № 3. С. 119-121.
  2. N.M.Belyavina, V.Ya.Markiv, M.V.Speka. Crystal strructure of YGe3, YGe1,9   and novel Y3Ge4 compounds// J.Alloys and Compounds. 1999. 283. Pp. 162-168.
  3. Н.Н.Белявина, В.Я.Маркив, С.А.Божко, Н.П.Беженарь. Рентгеноструктурное исследование возможных дефектов в кристаллической структуре сфалеритнного нитрида бора//Сверхтвердые материалы. 2000. № 4. С. 3-9.
  4. Yu.A.Titov, N.M.Belyavina, A.M.Sych, A.N.Sokolov, V.Ya.Markiv, A.A.Kapshuk. Crystal Structure of the High-pressure Modification of  LaNbO4//High Pressure Research. 2001. 21. P.175-181.
  5. М.В.Спека, В.Я.Марків, М.І.Захаренко, Н.М.Бєлявіна. Ізотермічний переріз діаграми стану системи Y- Al –Ga при 8000С//Доп. НАН України. 2002. № 10. С. 89-93.