Get Adobe Flash player

Увійти на сайт

Наш факультет

Наш університет

Керамічний щит

V INTERNATIONAL CONFERENCE

MODERN PROBLEMS OF CONDENSED MATTER

 

Шановні студенти!

Запрошуємо Вас на кафедру фізики металів. Навчаючись у нас Ви зможете:

 

  • отримати ґрунтовні знання з фізики конденсованого стану та фізики наносистем;
  • опанувати сучасні експериментальні і теоретичні методики дослідження матеріалів;
  • ознайомитись з методами синтезу новітніх матеріалів: надміцних керамік, нанокомпозитів, напівпровідникових структур;
  • відвідувати лекції відомих вчених з інститутів академії НАН України;
  • пропонувати свої наукові ідеї та втілювати їх у життя як в лабораторіях кафедри, так і в численних інститутах, що являються нашими партнерами.
  • приймати участь в роботі та організації міжнародної наукової конференції, що проводиться на кафедрі фізики металів.

 

Для навчання на кафедрі фізики металів зараховуються студенти після закінчення 2-го курсу. Навчання в бакалавраті (2 роки) проводиться за блоком дисциплін «Фізика металів». Після його закінчення студенти мають змогу вступити в магістратуру для навчання за двома напрямками: «Фізика конденсованого стану» та «Фізика наносистем». Найуспішніші випускники магістратури рекомендуються кафедрою до вступу в аспірантуру.

Вітаємо на кафедрі фізики металів !!!

         

       

 Кафедра фізики металів (перша назва ‒ кафедра рентгенометалофізики) була створена в 1932 році Герцрікеном С.Д. Під його керівництвом на кафедрі були розпочаті оригінальні дослідження в галузі фізики твердого тіла. Зокрема, в 1934 році було винайдено берилієве скло ГЕТАН, що добре пропускало рентгенівські промені. Це дозволило налагодити в країні виробництво рентгенівських трубок і зупинити їх імпорт. В повоєнні роки на кафедрі працювали такі відомі вчені у галузі металофізики як Дехтяр І.Я., Жмудський О.З., Лісник А.Г., Каральник С.М., Кузьменко П.П., Батуринська Н.Л., Кальна Г.І., Супруненко П.О., Рябчун Т.О., Новиков М.М., Ніколаєва Е.Г., Максимюк П.О., Петренко П.В., Харьков Є.Й., Васильцов С.А. Основним напрямком досліджень була дифузія в металевих системах. В 1960 р. Герцрікен С.Д. і Дехтяр І.Я. опублікували монографію „Диффузия в металах и сплавах в твердой фазе”, що прославила колектив кафедри як провідний в області досліджень дифузії та залишається актуальною до сьогодні, оскільки містить нестаріючі методи розрахунку коефіцієнтів дифузії та таблиці параметрів дифузії основних промислових сплавів. Напрямок рентгеноструктурних та рентгеноспектральних досліджень розвивали Жмудський О.З. і Каральник С.М. Зокрема, Жмудським О.З. були сконструйовані оригінальні камери для структурного аналізу, за допомогою яких вдалось вимірювати параметр кристалічної ґратки з рекордною і до сьогодення точністю.     

НДЛ "Фізика металів та кераміки"

Науково-дослідна лабораторія «Металофізика» була створена на фізичному факультеті в 1987 році під керівництвом кандидата фіз.-мат. наук Рево Сергія Лукича. Основний науковий напрямок – 01.04.07 – фізика твердого тіла. Наукові дослідження, які проводяться в НДЛ, спрямовані на розробку новітніх конструкційних і функціональних матеріалів з унікальним комплексом властивостей.
До 2002 року НДЛ «Металофізика» щорічно виконувала 4-10 науково-дослідних тем в рамках особливо важливих тематик і державних програм.
Наукові інтереси вчених НДЛ охоплюють такі галузі:

  1. синтез та дослідження нових багатокомпонентних (в тому числі аморфних і квазікристалічних металевих) сплавів на базі перехідних металів;
  2. розробка нових способів отримання та дослідження багатошарових композиційних матеріалів, газо-термічних покриттів, високотемпературних надпровідних керамік, волокон карбіду кремнію, терморозширеного (в тому числі інтеркальованого і модифікованого) графіту, вуглецевих нанотрубок, алмазних та алмазоподібних плівок і т.ін.

При проведенні досліджень у НДЛ використовують ряд сучасних експериментальних методик, зокрема: